ZWO 09:30 uur 11 april, 2021

Locatie: Maranathakerk

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) Dienst

Liturgie van de gezamenlijke ZWO-dienst op 11 april 2021 in de Maranathakerk. Aanvang om 09.30 uur.

Voorganger is ds. Jan Tom Schneider uit Den Haag
Organist: Sander van der Kaaij
Klarinet: Christiaan van der Kaaij
Collecten: Onderhoudsfonds en ZWO
Zangers: Ada ’t Hart, Marjan van der Kaaij, Babs en Wim Spoormaker

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Aanvangslied: 280, 1, 2, 3 en 4
Votum en groet
Gezongen klein gloria
Gebed om ontferming
Lied om ontferming: 118, 1 en 3

Woord tot de kinderen en lied: Dit is de dag…
Gebed om de opening van het Woord
Lezing: Johannes 20, 11-18
Lied: 626, 1, 2, 3, 4, 7 en 8
Overdenking
Muzikale bijdrage
Lied: 738, 1, 2, 3 en 4

Gebeden, stil gebed en Onze Vader (iedereen mag het Onze Vader ook in de kerk uitspreken)
Inleiding op de inzameling
Muzikale bijdrage
Slotlied: 802, 1 en 4
Zegen.

De dienst is te volgen via audio of video (kerkdienstgemist.nl).