iBelieve en JonG Hemelvaart en Pinksteren

Het is weer zover! Met hemelvaart en pinksteren gaat de jeugd weer kamperen. Met de iBelieve (16+) gaan we met hemelvaart twee nachtjes naar de Biesbosch en tijdens het pinksterweekend naar Opwekking. Met de JonG (12-16 jaar) gaan we met hemelvaart een nachtje kamperen in de buurt van Hellevoetsluis!

  • JonG nachtje weg: 26 en 27 mei
  • iBelieve nachtjes weg: 26 t/m 28 mei
  • Opwekking: 3 t/m 9 juni

Nachtje weg iBelieve

Meld je aan voor het nachtje weg met de JonG door Lisanne (lisannevandervorm@hotmail.com) een mail te sturen.
Aanmelden voor de nachtjes weg van de iBelieve kan via dit aanmeldformulier.
Neem contact op met Miriam (miriamvandervorm@outlook.com) als je mee wilt naar Opwekking.

lasergame-avond

Voor alle jongeren van JonG, iBelieve, catechisatie en tienernevendienst. Omdat lange tijd veel dingen, met name voor jullie niet door konden gaan vinden we het als kerk belangrijk iets extra’s te doen. Daarom gaan we een avond lasergamen in ‘t Centrum op zaterdag 12 maart vanaf 19.30 uur. Wees erbij! Meld je wel even aan via onderstaande link.

AANMELDEN

uitnodiging lasergame 12 maart 2022

Kerkdiensten in de Dorpskerk ingaande 27 februari 2022

Ingaande zondag 27 februari zijn er geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk leven. Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers.  U hoeft zich dus niet langer vooraf aan te melden. De mondkapjes plicht vervalt ook, al staat het u vrij om deze bij binnenkomst en vertrek nog wel te dragen. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten is het nog wel verstandig enige spreiding in de kerk aan te houden, de witte briefjes blijven hiervoor nog tijdelijk liggen, maar dit is een eigen verantwoordelijkheid. Vanaf zondag 6 maart is er ook weer de mogelijkheid koffie te drinken na de dienst. Het collecteren tijdens de dienst zal later opstarten, tot die tijd blijven de collectezakken bij de uitgang in gebruik.

Kerkdiensten in de Dorpskerk ingaande 23 januari 2022

De synode van de PKN heeft gepubliceerd dat de deur naar versoepelingen kan worden opengezet. Binnen de basisregels van de overheid is het verantwoord het kerkelijk leven meer ruimte te geven.

De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en dit betekent dat er ingaande 23 januari in de ochtend- en middagdienst maximaal 50 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

Enkel op 23 januari in de morgen is er de gezamenlijke Gebedsdienst voor de Eenheid in de Maranathakerk, waardoor er dan slechts ruimte is voor 10 gemeenteleden van onze kerk. Voor deze dienst kunt u zich aanmelden bij Aad Stortenbeker, tel. 06-24248488 of voorz.kr.maranathakerk@gmail.com

U kunt zich voor een morgendienst in de Dorpskerk, dus vanaf zondag 30 januari, aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645. U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen is bereikt.

Voor een middagdienst, ingaande 23 januari, geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 50 is. Wel zal uw aanwezigheid in de kerk worden geregistreerd. Op 6 februari is er geen middagdienst.

Zingen is (ingetogen) toegestaan.

Verder geldt het corona protocol: de zitplaatsen zijn aangegeven met een wit kaartje. Hierbij worden de kerkgangers over de kerkbanken verdeeld, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Bij het in- en uitgaan graag een mondkapje dragen. Bij vertrek eerst de metro zijde en dan de kasteel zijde. Bent u verkouden blijft u dan thuis.

De kerkdiensten blijven via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.

Wij zijn dankbaar dat wij God en elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Extra Open Kerk

Aanstaande vrijdag 24 december is er een extra Open Kerk in de Dorpskerk, van 14.00-16.00 uur. Nu de diensten rond Kerst alleen online te volgen zijn, is dit een mogelijkheid om toch even in de kerk te zijn. Voor een praatje, een gebed of zomaar een moment van rust. Er is warmte, de lampen branden, er klinkt muziek, koffie en thee staan klaar… weet je welkom.

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft maandagavond  20 december j.l.  online vergaderd over de ontstane situatie na de laatste persconferentie van het kabinet  en hoe wij als Hervormde Gemeente het beste met de adviezen van het CIO en de  PKN om kunnen gaan.

De kerkenraad heeft gemeend voor de komende tijd, tot nadere datum, alle diensten online te houden. Dat betekent, dat de  morgendiensten in de Dorpskerk, inclusief de Kerstmorgendienst,  om 10.00 uur online mee te vieren zijn.

De middagdiensten vanaf 2 januari 2022 zullen ook online om 17.00 uur worden gehouden.  Mogelijk zullen in de middagdiensten  4 gemeenteleden worden uitgenodigd om op de voorste rij, op afstand van elkaar, mee te zingen.

De kerkenraad betreurt ook de ontstane situatie maar ziet geen andere weg  dan de dringende adviezen van het CIO  en de PKN op te volgen en zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Toch wensen wij u,  in verbondenheid als gemeente van Christus,  gezegende Kerstdagen toe.

Kerkdienst en corona

In vervolg op de persconferentie van 2 november jl. en het advies van de PKN, heeft de kerkenraad de voorzorgsmaatregelen weer wat moeten aanscherpen. De kerkdiensten blijven gewoon toegankelijk, er is geen QR code of testbewijs nodig en ook zingen blijft toegestaan.

Wat we wel weer invoeren:

  • We willen voldoen aan het 1,5m afstand criterium. Neemt u daarom plaats in een bank waar de zitplaats is gemarkeerd met een wit papier. Tussen de aangewezen kerkbanken blijft steeds 1 kerkbank leeg
  • Wilt u bij het lopen naar en vanaf de zitplaats een mondkapje gebruiken;
  • Bij het verlaten van de kerk is de volgorde: eerst de metrozijde en dan de kasteelzijde. Het middenpad is dicht. Zo voorkomen we opstoppingen bij de uitgang;
  • Het koffiedrinken na de kerkdienst is tot nader orde uitgesteld. Het is niet goed mogelijk om dan de 1,5m afstand te waarborgen;
  • De middagdienst op 7 november a.s. gaat natuurlijk gewoon door, maar de geplande maaltijd en nabespreking komen te vervallen.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen op uw medewerking om een veilige kerk omgeving te creëren.

Coronamaatregelen

De afstandsregel  van 1.5  mtr. is vervallen. De Protestantse Kerk in Nederland volgt dit, maar adviseert (afhankelijk van de situatie) toch voldoende afstand te blijven  houden.
De kerkenraad heeft besloten de regels (en dus ook de afstand) in ons kerkgebouw (zoals we die de laatste maanden hebben toegepast) vooralsnog te handhaven.
De kosteres  blijft de te bezetten plaatsen aangeven d.m.v. witte kaartjes.