Nationale dag van gebed 18 maart ivm coronavirus

Dag van Nationaal Gebed - promotieafbeelding vierkant - met logos

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment. Deze momenten volgen de getijden: om 9, 12 en 15 uur en om 19 uur de afsluiting. Deze inleiding is een live stream vanuit de EO studio met enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk. In 15 tot 30 minuten wordt het onderdeel inhoudelijk neergezet en gaat een predikant voor in gebed. Vervolgens kan een ieder tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en/of via socialmedia met hashtags en/of meekijken bij een lokale of provinciale livestream. Inhoudelijk volgt de gebedsdag de lijn die in het e-boekje ‘Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieen’ wordt ingezet:

Volledige uitnodiging:
Uitnodigingsbrief Dag van Nationaal Gebed ivm Corona virus (Maart 2020)

http://www.nationaalgebed.nl/

https://eo.nl/nationaalgebed

 

Mededeling in verband met het coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Komende activiteiten (tot 1 april 2020) in de Hervormde Gemeente Rhoon

Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Rhoon,

Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona virus en de maatregelen van de Nederlandse overheid en het advies van de PKN , heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • De komende drie weken zullen  de morgendiensten alleen via internet te beluisteren zijn via hervormdegemeenterhoon.nl of rechtstreeks op kerkdienstgemist.nl. De invulling van deze diensten is  dan als volgt:
    de predikant houdt een (aangepaste) dienst in aanwezigheid van de kerkenraad.
  • Het Heilig Avondmaal wordt op zondag 22 maart niet gevierd.
  • De middagdiensten gaan wel door.
  • Grote gemeente-activiteiten zijn afgelast.
  • Het al of niet doorgaan van kleinere gemeente-activiteiten wordt overgelaten aan de leidinggevenden daarvan.
  • Onze predikant  is  beschikbaar voor crisispastoraat en is tevens telefonisch bereikbaar.

Wij verzoeken u dit bericht te verspreiden onder zoveel mogelijk gemeenteleden.

De kerkenraad.

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM of de Rijksoverheid.

 

 

V&T- boekje met activiteiten Bonhoeffer75

Voor u ligt een V&T- boekje met activiteiten voor het hele seizoen gerelateerd aan Bonhoeffer75. April 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven met gedichten en gebeden aan en voor zijn familie en naasten, maar ook voor zijn medegevangenen. Wie kent niet deze tekst van Bonhoeffer…

In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag….

Rond het thema gevangenschap, verzet, oorlog zijn tal van evenementen gepland, zoals een lezing over de oorlog door Bert Euser, een lezing over het leven en werk van Bonhoeffer door ds. Hans Buurmeester, schilderen aan de hand van gedichten van Bonhoeffer, avonden met gastsprekers (een officier van justitie voor terrorismebestrijding, een bankdirecteur, een rechter) over morele dilemma’s in hun eigen werk.

Alle activiteiten worden te zijner tijd vermeld in de kerkbladen en lokale media. Een inspirerend seizoen toegewenst!

Boekje V&T 2019-2020

Programma V&T 2019-2020 Bonhoeffer

Komt u ook zingen?

Zaterdag 26 oktober a.s. zal er weer een koor- en (veel) samenzang
avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor  “Door Eendracht
Verbonden”, en gemengd koor Canticum, beide uit Stellendam olv Jurriën
van Kooten.
Spreker deze avond is dhr E. de Jongh.
Samenzang zal worden begeleid door Ilse, Anouk en Fleur Nootenboom op
respectievelijk trompet en saxofoon.
Het orgel zal worden bespeeld door Wiljan de Geus.
Aanvang 19.30 uur.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Heeft u vervoer nodig, om op deze avond naar het concert te komen, neem
dan contact op met Kees Moijses, telf: 010-5013185. Graag na 18.00 uur
bellen.

Koor en samenzang

Zaterdag 3 november a.s. zal er een koor- en (veel) samenzang avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam, olv Jurriën van Kooten.
De meditatie wordt verzorgd door dhr E. de Jongh, het orgel zal afwisselend worden bespeeld door Wiljan de Geus en Nico de Mol.
Aanvang 19.30 uur.
Komt allen.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Restauratie Dorpskerk Rhoon afgerond

Weet u het nog? Zaterdag 6 april 2013 werd het startschot gegeven voor de restauratie van de Dorpskerk.

De opdrachtgever was het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Rhoon.

Dirk van der Ent, de toenmalige voorzitter van Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon verraste ons toen met de mededeling een fondsenwerving voor de restauratie van de Dorpskerk te organiseren.

Nu vijf jaar later kunnen we met gepaste trots melden, dat de restauratie van de Dorpskerk is afgerond en zal worden overgedragen aan haar opdrachtgever.

Bert Euser, de huidige voorzitter van Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon zal de resultaten van de fondsenverwerving bekend gaan maken.

Tevens heeft Bert Euser ons verteld, dat Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon nog een geweldige verrassing voor ons in petto heeft.

Namens het bouwteam,

Ariën Barendregt & Cees Brouwer

Actie kerkbalans gaat zaterdag 20 januari in Rhoon van start

Hervormde gemeente Rhoon luidt op zaterdag 20 januari om 13.00 uur de klokken van de Dorpskerk. Zo luiden we letterlijk de Kerkbalans in, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Omdat de lokale kerk zonder bijdragen van de leden niet kan bestaan, is er de Actie Kerkbalans. De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018.

In heel Nederland
Actie Kerkbalans gaat op 20 januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube ook landelijk van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen en Joanne Bijleveld. Zij maken in een afwisselend programma de winnaars van de eerste Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ bekend. En ze leggen tijdens de uitzending contact met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
Lees meer op www.kerkbalans.nl