Terugblik Keep in Touch

Op moment van schrijven kijken we terug op drie mooie “keep in touch”avonden. De eerste avond was de spreker; Reinier Sonneveld. Hij sprak over het doel van dit leven. Reinier bracht via een aantal teksten uit de bijbel het doel van de mensheid naar voren. Het was een inspirerende avond, welke afgesloten werd met een speed-date-sessie. In deze speed-date ontmoette je drie verschillende personen, elk drie minuten lang. In deze drie minuten was de vraag: “Wie is Jezus voor jou?”. Het was bijzonder en bemoedigend om in 9 minuten, drie verschillende verhalen te horen van mensen.

De tweede avond waren Rob en Marijke Hondsmerk te gast en zij spraken over het huwelijk. Naast dat er op deze avond veel gelachen is ,over de voor iedereen herkenbare verschillen tussen mannen en vrouwen in het huwelijk, werd er ook serieus nagedacht over Jezus als fundament in je huwelijk. De avond werd afgesloten in twee groepen. De mannen en de vrouwen. Beiden kregen dezelfde opdracht; Schrijf een brief aan je partner met 5 punten die je zo in hem/haar waardeert. Iedereen ging, na wat grapjes, vol goede moed aan de slag. De brieven hebben hopelijk bij iedereen thuis verder zijn uitwerking gedaan.
De derde avond was Frans van Santen aanwezig. Frans sprak over het thema werk/kerk. Gaan carrière en geloven samen?, kun je in elk beroep christen zijn?…zomaar wat vragen welke aan de orde kwamen. Frans had een fijne, praktische insteek op zijn verhaal. Frans noemde wat voorbeelden hoe je in elke omgeving als christen zichtbaar kan zijn en wat kan betekenen voor de mensen/collega’s om je heen. We sloten de avond af met bespreking in kleinere groepen, waarbij we nadachten over werken en geloven.

De drie avonden werden afgesloten met een gezellige borrel met hapjes. We kijken terug op drie mooie, bemoedigende avonden, die steeds bezocht werden door 30 a 40 personen. De komende week zullen wij de avonden uitgebreid evalueren en kijken hoe deze voortgang kunnen krijgen in het nieuwe seizoen. Hulp hierbij is altijd gewenst. Heeft u het verlangen dat meer mensen in het leven van alledag het geloof in Jezus mogen uitleven? En kunt u wat tijd vrijmaken om hier over mee te denken? Dan bent u van harte welkom om het team te versterken.

Het voorbereidingsteam.
Arthur de Leeuw
Peter Blijleven
Lisette Breugem
Dirma Brand

Uitnodiging Keep in Touch avond

Op 18 mei 2017, spreekt Frans van Santen, op een “Keep in Touch” avond in ’t Centrum, Bernhardstraat 3, in Rhoon. “Keep in Touch” is een nieuw initiatief voor en door mensen in de leeftijd van 25 – 55 jaar in en rondom Albrandswaard. Deze avond zal de 3e van dit seizoen zijn. Tot nu toe wordt “Keep in Touch” goed bezocht en zijn we dankbaar met de positieve reacties die we terugkrijgen. Keep in Touch wil mensen op een laagdrempelige manier inspireren en motiveren tot een bewust, dagelijks leven in verbondenheid met God, Gezin en Gemeente. Hiertoe worden er bijeenkomsten georganiseerd met aansprekende thema’s, sprekers en een aansluitende netwerk borrel. Op 18 mei zal Frans spreken over het thema: “Werk vs. Kerk. Frans neemt een schat van ervaring mee. Hij werkte zes jaar als adviseur voor een advies en managementbureau binnen de publieke sector. Daarnaast volgt hij sinds 2010 in deeltijd verschillende vakken Theologie aan de Universiteit van Utrecht, voorbereidend op een predikantsmaster. In het dagelijks leven is hij verder actief in Crossroads International Church, als counselor en kringleider. Frans is de nieuwe directeur van netwerk IMPACT, een netwerk voor christelijke young professionals, waar christenen elkaar opbouwen en de handen ineen slaan.

Er wordt in de huidige tijd veel gevraagd: Je moet en ambitie tonen op je werk, een bijdrage leveren aan de opbouw van de kerk, investeren in persoonlijke ontwikkeling en vriendschappen. Over deze onderwerpen zal Frans spreken en ons hopelijk handvatten meegeven hoe hier als christen in deze tijd mee om te gaan.

De avond begint om 20.00 uur en is om 22.15 uur weer afgelopen. Kom en laat u inspireren. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.hervormdegemeenterhoon.nl/keep-in-touch

Keep in touch!

In 2017 hopen we een aantal thema avonden te gaan organiseren met als doelgroep ; singles en gezinnen (mét en zonder kinderen) in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. (Je bent uiteraard ook van harte welkom wanneer je geïnteresseerd bent maar niet in de genoemde doelgroep valt )
De thema avonden zullen we vanaf nu aankondigen onder de nieuwe naam; “Keep in touch”.

Wat willen wij jullie bieden:
• Aansprekende thema’s
• Inspirerende sprekers
• Afsluitend een netwerk borrel
• Laagdrempelig en toegankelijk

Ons jaarthema is: Christen zijn anno 2017
Pak je agenda en reserveer alvast de volgende avonden;
zodat je geen excuus hebt om niet te komen!
• 26 januari 2017
• 30 maart 2017
• 18 april 2017

Nadere informatie volgt in het volgende kerkblad of via de bekende sociale media kanalen.
We rekenen op uw/jou aanwezigheid!

Groeten,
Lisette, Dirma, Arthur en Peter