Stapeldiner 8 oktober

Op 8 oktober is er weer een Stapeldiner, geef je op bij Dirma!

Stapeldiner 8 oktober 2016

Pauluskerk
Als we kort samenvatten wat de pauluskerk in Rotteram doet, dan is dat:
De Pauluskerk ‘wil helpen waar geen helper is’. Voor iedereen die bij de Pauluskerk aanklopt gaat de deur open en wordt er een thuis aangeboden, of zelfs meer dan dat. De Pauluskerk is niet alleen een plek om een kop soep te eten of een spelletje te doen. Er worden diverse activiteiten aangeboden om de negatieve spiraal waar je als mens in kunt komen om te buigen. Activiteiten om de levenskracht van mensen te versterken. Zoals advies aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maatschappelijk werk, bezinning, creatieve activiteiten en taalcursussen. Daarnaast is de Pauluskerk een uitgifte punt van de voedselbank. Er is een huisarts, tandarts, fietsenwerkplaats en kapper.

Doe mee met het stapeldiner!!
De gehele opbrengst gaat naar dit goede doel

Stapeldiner

Zaterdag 10 oktober is er de 2e versie van het stapeldiner. Dit jaar zal ook Poortugaal deelnemen aan het stapeldiner. De opbrengst van dit stapeldiner zal gaan naar “House of Hope” in Rotterdam. Het stapeldiner is een diner waarbij u drie verschillende gangen nuttigt, op drie verschillende adressen. Als ‘eter’ bent u in een groepje van ongeveer 6 personen te gast bij drie verschillende adressen. Als ‘koker’ kookt u één gang voor een groep van ongeveer 6 personen. U kunt hierbij uw voorkeur opgeven voor een gang ( voor, hoofd of na-gerecht ). Iedereen die uit eten gaat betaald, minimaal 10,- euro. Dit bedrag gaat geheel naar het goede doel. De kokers, koken vrijwillig en dragen zo hun steentje bij aan het goede doel.

Vorig jaar was het stapeldiner een groot succes en we ontvingen veel enthousiaste reacties achteraf. We hopen dat er dit jaar weer veel mensen zich opgeven voor het stapeldiner. Naast dat we een goed doel steunen, is het leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.

U kunt zich opgeven voor het stapeldiner bij Dirma Brand dirmabrand@gmail.com.

Opgeven kan tot 4 oktober

Marijke vd Meij

Dirma Brand.