Startactiviteit zondag 11 september

En toen was de zomervakantie alweer voorbij en staat het nieuwe winterwerkseizoen weer voor de deur. Ook dit jaar beginnen we het winterwerk met de steeds terugkerende picknick, direct aansluitend na de startdienst in de Maranathakerk op zondag 11 september a.s.. Het thema van deze picknick zal zijn: “Samen bij Één! Het jaarthema van de HGJB wordt hier elk jaar voor gebruikt. Dit thema komt ook verder in het seizoen terug in het clubwerk. Bij de HGJB op de site, (www.hgjb.nl) staat heel mooi omschreven wat de gedachte achter het jaarthema is. In het kort komt het er op neer dat jong en oud een volwaardige plek in de gemeente innemen. Jongeren mogen ervaren dat ze niet zonder de betrokkenheid van een christelijke gemeenschap kunnen en ouderen ervaren dat jongeren wezenlijk deel uitmaken van de kerk van nu. Tijdens de picknick willen we hier verder over spreken met elkaar in de vorm van een interactieve activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Er wordt voor broodjes en drinken gezorgd. Het is leuk wanneer een ieder die komt iets te eten meeneemt voor ongeveer 10 personen. Dit hoeft niets ingewikkelds te zijn, dus laat u hier niet door ontmoedigen. We hopen weer op een grote opkomst en bovenal op een goed samenzijn waarin we ons verbonden weten met elkaar, maar bovenal met Één!

Startdienst 13 september 2015

Beste allemaal,

U zit waarschijnlijk net in de vakantie-mood, toch beginnen we alvast over de startdienst van 13 september. Iedereen kan deze datum dan alvast in zijn/haar agenda noteren.

Het thema van de startdienst en het winterwerk zal dit jaar zijn; “Delen in overvloed”. God is de Bron van leven die overvloedig uitdeelt van Zijn liefde, goedheid en genade. Wat doen we met die overvloed die God ons geeft? Wat doen we met Zijn liefde en genade? Zijn goedheid en vergeving? Vanuit de overvloed die we zelf ontvangen mogen en kunnen we ook weer uitdelen. God wil onze concrete leven in beweging zetten en stuurt ons erop uit om een bron van zegen te zijn voor de ander. De startdienst vindt plaats in de dorpskerk. Ds. R. Maas zal in de startdienst meer vertellen over het thema. Na de startdienst is er de inmiddels traditionele picknick, naast de dorpskerk. Hier zal nog verdere informatie over volgen.

Vind u het nog leuk om te helpen bij het organiseren van de picknick dan kunnen we uw hulp hard gebruiken. U kunt zich daarvoor opgeven bij één van onderstaande contact personen.

Allen een fijne zomervakantie gewenst!

M.vr.gr.
Organisatie: Marijke vd Meij, Ds. R. Maas, Mariska de Rijk, Cora Noordzij en Dirma Brand.

Startdienst 2014

- Bekijk de flyer -

De vakantie is weer voorbij. Vol energie begin je aan een nieuwe week, aan een nieuwe dag. Er is weer veel te doen, je rent van het een na het ander. Halverwege de middag zak je helemaal in. Je hebt geen zin meer en er komt niets uit je handen, je raakt geïrriteerd, wordt duizelig. Je snapt het niet. Ineens bedenk je dat sinds je om zeven uur opstond, je niets meer hebt gegeten en gedronken. Je pakt brood, een sinaasappel en een glas melk. Na een half uur merk je dat je weer bijkomt. Je kunt niet zonder. Zo is het met God ook. We zijn afhankelijk van onze God, de Bron van het leven. We danken het leven aan Hem en komen met Hem nooit tekort!

Daarmee zitten we midden in de thematiek van het nieuw jaarthema “Meer dan genoeg” over geloven in afhankelijkheid. We willen samen leren en ontdekken dat God genoeg geeft om van te leven. Wie met God leeft, mag Hem leren kennen als een Bron die overstroomd van goedheid. We mogen ons aan Hem toevertrouwen en hoeven dus niet krampachtig op eigen rekening te leven.

De startdienst zal zijn op zondag 14 september a.s. om 09.30 uur in de Maranathakerk. Voorganger is Ds. Bijl. Na de startdienst, volgt de inmiddels traditionele picknick, waarvoor u allen hartelijk bent uitgenodigd!

Zo starten we het seizoen, in afhankelijkheid van God, in de verwachting en het vertrouwen dat Hij ook in het komende winterwerkseiozoen genoeg geeft om van te leven!

Tot de 14e.

Marijke vd Meij, Cora Noordzij, Dirma Brand.
(stukje gedeeltelijk uit basiskatern HGJB )