Contact

Pastorale zaken en eredienst
Ds. C.D. van Alphen
Singel 1
3161 BJ Rhoon
tel. 010-2009520
email: cdvanalphen@hotmail.com

Kerkenraadszaken
Scriba
Marian Heijboer-Palsgraaf
Waalstraat 18
3161 XP Rhoon
email: scribahervormdegemeenterhoon@gmail.com

Diaconale zaken
dhr. H.A. Hartog
tel: 06-22496147

Zaken m.b.t. beheer gebouwen (geen huur)
dhr. C. Brouwer
tel: 010-4836800

Voor huur en/of gebruik zaalruimte vergadergebouw ‘t Centrum
Bernhardstraat 3
3161 AD Rhoon
Beheerder: dhr. A. Van der Kemp
tel: 06-24780821

Voor huur en/of gebruik Dorpskerk
Kosterij
tel: 06-53547645
email: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com

Ledenadministratie
dhr. C.A. Oosthoek
tel: 010-5018719
email: kerkrhoonleden@gmail.com

Facturen
dhr. L. van de Ven
email: factuur@hervormdegemeenterhoon.nl

Rijrooster
mw. M. Heijboer
tel: 06-19562541

Oppasdienst
mw. A. Op het Veld-van ‘t Hof
tel: 06-19366483

Kerktelefoon
dhr. J.M. de Rijk
tel: 010-5019438

Website beheer
(Enkel en alleen voor website gerelateerde zaken)
email: hervkerk@hervormdegemeenterhoon.nl

Gereformeerde kerk (Maranathakerk)
Kleidijk 2
3161 HG Rhoon
website: www.gereformeerdekerkrhoon.protestantsekerk.net

Protestantse Gemeente Poortugaal
Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat
website: www.pgpoortugaal.nl