iBelieve

Start Jeugdwerk

Het jeugdwerk gaat weer van start! Begin oktober starten de BES Club, JonG en iBelieve.

BES Club
Doelgroep: kinderen groep 6,7 en 8
Locatie: jeugdhonk, Bernhardstraat 3 Rhoon
Tijd: 19:00 uur – 20:15 uur
Eerste clubavond: 1 oktober
Meer informatie

JonG
Doelgroep: jongeren 12 t/m 16 jaar
Locatie: jeugdhonk, Bernhardstraat 3 Rhoon
Tijd: 19:45 uur – 21:30 uur
Eerste clubavond: 8 oktober
Meer informatie

iBelieve
Doelgroep: jongeren 16+
Locatie: Maranathakerk, Kleidijk 2b Rhoon
Tijd: 20:00 uur – 22:00 uur (+borrel)
Eerste clubavond: 8 oktober
Meer informatie

Gemeente Opbouw Dienst 18 maart

Toen Jezus Christus stierf aan het kruis deden er zich verschijnselen voor die grote indruk maakten: er
was een duisternis van 3 uur op klaarlichte dag, er deed zich een aardbeving voor en meerdere
mensen werden uit de dood opgewekt!
In de opbouwdienst van 18 maart zal ds. Westerneng spreken over de betekenis van die kruisdood en
de verschijnselen die zich daar toen voordeden. Waarom heeft die dood zoveel losgemaakt sindsdien
en wat betekent het voor ons persoonlijk?
Zoals in iedere gemeente opbouwdienst, eten we met elkaar en hebben we daarbij ook dit keer een
echte verrassing! Na de maaltijd bespreken we in kleine groepen het bijbehorende thema.
Ook voor de kinderen van de nevendienst is er een speciaal programma, zowel tijdens de dienst als
daarna.
De dienst vindt plaats in de Dorpskerk en begint zoals gebruikelijk om 17:00 uur. Rond 19:30 uur sluiten we
met elkaar af.
Iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, willen we hierbij van harte uitnodigen. We zien uit naar uw en
jullie komst, en naar een goed samenzijn tot opbouw van Christus’ gemeente in Rhoon.

Namens het voorbereidingsteam,
Arthur de Leeuw.
06-52618077

Gemeente opbouwdienst 19 november

Jong en oud, iedereen is van harte uitgenodigd voor de gemeente opbouwdienst van 19 november om 17:00 uur.
De dienst is voorbereid door de iBelieve groep van de hervormde en gereformeerde kerk Rhoon en zal worden geleid door ds. Van Pelt uit Rotterdam.
Hij zal spreken over het thema en daarbij laten zien hoe we ons vertrouwen op God kunnen vasthouden in goede en slechte tijden. Een aansprekend thema dat van toepassing is op ieders leven.

Na de dienst eten we samen een broodje, met daarbij ook dit keer een speciale verrassing!
Tenslotte zal er een bespreking zijn van het thema in kleine groepen. Altijd een mooie mogelijkheid om van elkaar te leren en om elkaar beter te leren kennen.

Voor de kinderen tot 12 jaar zal er zowel tijdens de dienst als na de maaltijd een apart programma worden georganiseerd.

Deze dienst is voor alle leeftijden. We willen graag met jong en oud ons geloof delen!

iBelieve gaat weer beginnen!

Vrijdag 22 september beginnen we het seizoen met de kick off om 19:45 uur.

Gemeente-opbouwdienst 12 maart 17:00 uur

Een terugblik op de iBelieve in november en december

Even een terugblik op de laatste iBelieve avonden voor de kerstvakantie. Dit waren stuk voor stuk geslaagde (vrijdag)avonden. Op de avonden komen telkens gemiddeld 15 jongeren. Wat fijn om elke keer met zo’n gezellige groep mensen veel plezier te mogen beleven. De warmte en eenheid binnen de groep is erg bijzonder. Dat voerde ook de boventoon tijdens het uitje op 4 november. We gingen voetballen. Althans… ‘bubbel voetballen’. Opgesloten in een enorme luchtballon als pantser, met alleen de benen buitenboord om te lopen, werd er fanatiek gevoetbald. Wanneer je tegen iemand op botste, werd je naar achteren gelanceerd. De bubbel maakte het erg onhandig om te voetballen, maar had tegelijkertijd de functie van een valbreker. Dat zorgde voor de nodige hilariteit.
Dat de groep zich onderling zo verbonden voelt, is eenvoudig te verklaren. Tijdens de iBelieve avonden, die de jongeren overigens zélf voorbereiden, worden er vaak persoonlijke zaken besproken. Zo hebben we het over bidden gehad en hoe we kunnen voorkomen dat het een ‘’sleur’’ wordt. Weer een andere avond, onze Sinterklaasavond, ging het over de uitspraak ‘’ik ben toch zeker Sinterklaas niet?’’ Naast weer heel veel gezelligheid en cadeautjes uitpakken (en weggeven), maakte deze uitspraak veel los over het omgaan met geld.
Onze laatste vrijdagavond ging over de hoogste Koning, die afstand deed van zijn troon om de minste te zijn. Hij werd voor ons de meest onaanzienlijke met de grootste impact. Dat wij onszelf onaanzienlijk vinden, betekent niet dat Gods plan met ons kleiner wordt. De jongeren spraken over welk pad God met hen wil bewandelen.
Na de kersvakantie gaan we weer vrolijk verder. Dan zullen de avonden in het teken staan van de vruchten van de Geest.

iBelieve startavond 9 september

iBelieve gaat weer beginnen

Bekijk hier het schema van de clubavonden

uitnodiging_20152016-01

Nieuws van iBelieve

Hallo allemaal,

Bij deze weer een berichtje namens de iBelieve! Afgelopen weken hebben we weer gezellige en goede avonden meegemaakt samen.
Op vrijdagavond 6 maart gingen we met elkaar naar Rotterdam voor het ‘uitje’. Dit keer stond een speurtocht op de planning. Dit was niet zomaar een speurtocht.. maar een heuse fotospeurtocht! We moesten in groepjes op zoek gaan naar verschillende plekken in Rotterdam. Ieder groepje kreeg een blad mee met daarop foto’s. De foto’s moesten we nog een keer fotograferen. U leest het goed: toerist uithangen in eigen stad! We kwamen op allerlei plekken: de Oude Haven, de Binnenrotte, de Pannekoekstraat, de Meent en ga zo maar verder. Voor de foto’s konden punten verdiend worden. Na afloop hebben we nog een drankje gedaan aan de Oude Haven. Het was een geslaagde avond!
Op vrijdagavond 20 maart stond de iBelieve-avond in het teken van Mozes en de uittocht uit Egypte. De oudste leden van de JonG-club waren hierbij aanwezig! Dat was hartstikke leuk en we hopen dat ze zich bij ons zullen aansluiten. Aan het begin van de avond zongen we het lied ‘Uw genade is mij genoeg’.
‘’Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.’’
Op het moment dat God Mozes riep, was hij afhankelijk van God. Hij moest volledig vertrouwen op God. God sprak veel tegen Mozes. Wij gingen met elkaar in gesprek over vertrouwen, bidden, luisteren naar God en hoe je dat doet en leven in afhankelijkheid van Hem.
In Johannes 3:3 zegt Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ Dit wil zeggen dat Jezus wil dat je Hem volgt en kiest voor de Vader. Dan zul je ook gaan merken dat God tegen je spreekt.
Vertrouwen op God en leven in afhankelijkheid van Hem, het terugkerende thema tijdens de avonden, klinkt misschien knap lastig. Zeker is het dat God je zal helpen op Hem te vertrouwen. Hij is het die je de kracht geeft! Ga met Jezus door het leven en leer Hem kennen door de Bijbel. Je zal leren naar Hem te luisteren.

Lieve groetjes,

De leden van de iBelieve

Nieuws van iBelieve

Hallo allemaal,

Graag willen wij – de leden van de iBelieve – u en jou op de hoogte houden van datgene wat er gedaan wordt tijdens onze clubavonden. Om de week op vrijdagavond komen wij samen in de Maranathakerk en is er een duo of trio die de avond heeft voorbereid. De avonden staan dit jaar in het teken van ‘leven in afhankelijkheid van God’. We motiveren en inspireren elkaar en leren samen wat de Bijbel ons te vertellen heeft. Daarnaast zijn wij een groep vol gezelligheid en gekkigheid en doen we ook veel leuke dingen met elkaar!

De avond met Joop Gottmers (ex-drugscrimineel) was op vrijdagavond 9 januari erg inspirerend! Wat kan die man vertellen zeg!

Hij heeft zijn leven in de onderwereld achter zich gelaten en heeft Jezus in zijn leven aangenomen. Hij leeft nu volledig in afhankelijkheid van Hem. De vraag die hij ons meerdere malen stelde, was dan ook: ‘Ga jezelf eens na: ken jij Jezus wel echt?’. Een duidelijke boodschap die Joop ons meegaf, was dat je Jezus moet betrekken bij alles wat je doet in je leven. Op Hem mag je vertrouwen! Het extreme verhaal van Joop en zijn keuze om met Jezus door het leven te gaan, was natuurlijk erg inspirerend. Belangrijker nog is om zelf te kiezen voor Jezus, zodat je met Hem door het leven kan gaan en op Hem kan vertrouwen. God wil van jouzelf horen dat je voor Hem kiest!

Afgelopen vrijdagavond 6 februari bespraken we het verhaal van de ‘wonderbaarlijke spijziging’ (te lezen in Johannes 6:1-15). Jezus zorgde ervoor dat de grote menigte mensen te eten kreeg. Er waren
maar vijf broden en twee vissen, maar iedereen kon volop eten! Wat een wonder was dit zeg! Gebeuren er tegenwoordig nog steeds wonderen? Dit verhaal heeft ons in ieder geval duidelijk gemaakt dat we altijd op God kunnen vertrouwen; zelfs wanneer het om materiële zaken gaat, zoals eten. Leren vertrouwen op God en leven in afhankelijkheid van Hem, zoals Joop dit ook al zo mooi zei. Hoe doe je dat eigenlijk? Dat is toch heel moeilijk? Probeer te luisteren naar je gevoel en verstand en leg je leven in Zijn handen; ook al snappen we soms zelf niks van het leven en loopt het niet zoals we dat zouden willen.
Aan het eind van deze avond hebben we genoten van stokbrood met zalm- en tonijnsalade en deden we spelletjes die volledig in het teken stonden van ‘vertrouwen’.

Klinkt deze groep nu als muziek in je oren? Kom zeker langs op een van onze avonden. Je bent hartstikke welkom! Op 20 februari komen we weer bij elkaar en op 6 maart gaan we gezellig iets leuks doen met het uitje!

Tot de volgende keer!

Lieve groetjes van de iBelieve