Kerkenraad

Beleidsplan

Beleidsplan Hervormde Gemeente Rhoon 2012 (pdf)

Leden kerkenraad

Voorzitter
dhr. E. Pals
H. de Koninglaan 10
3161 VX  Rhoon
010-5018308
06-25225258

Assessor
ds. J.P. Bijl
Singel 1
3161 BJ  Rhoon
010-5018949

Scriba
mw. M Heijboer- Palsgraaf
Waalstraat 18
3161 XP Rhoon
06-19562541
scribahervormdegemeenterhoon@ gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter
dhr. K.N. Roobol
Rijsdijk 139
3161 EV Rhoon
06-53237239

Penningmeester
mw. A. Dobben-de Vries
Parelsnoer 91
3162 VK  Rhoon
010-4327601

Secretaris
dhr. M.P.M. op het Veld
Karel Appellaan 13
3161 DS  Rhoon
06-13179213

Archivaris
dhr. B.G. Euser
06-13179213

College van Diakenen

Voorzitter
dhr. H. Hartog
Dorpsdijk 74a
3161 CD  Rhoon
010-5011305

Secretaris
Dhr. L.G. Noordzij
Jan van Almondestraat 123
3176 VA Poortugaal
0651993743

Waarnemend penningmeester
dhr. H. Hartog
Dorpsdijk 74a
3161 CD  Rhoon
010-5011305

Administrateur
dhr. W. Noordzij
Fazantenlaan 8
3161 TA Rhoon