Startactiviteit zondag 11 september

En toen was de zomervakantie alweer voorbij en staat het nieuwe winterwerkseizoen weer voor de deur. Ook dit jaar beginnen we het winterwerk met de steeds terugkerende picknick, direct aansluitend na de startdienst in de Maranathakerk op zondag 11 september a.s.. Het thema van deze picknick zal zijn: “Samen bij Één! Het jaarthema van de HGJB wordt hier elk jaar voor gebruikt. Dit thema komt ook verder in het seizoen terug in het clubwerk. Bij de HGJB op de site, (www.hgjb.nl) staat heel mooi omschreven wat de gedachte achter het jaarthema is. In het kort komt het er op neer dat jong en oud een volwaardige plek in de gemeente innemen. Jongeren mogen ervaren dat ze niet zonder de betrokkenheid van een christelijke gemeenschap kunnen en ouderen ervaren dat jongeren wezenlijk deel uitmaken van de kerk van nu. Tijdens de picknick willen we hier verder over spreken met elkaar in de vorm van een interactieve activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Er wordt voor broodjes en drinken gezorgd. Het is leuk wanneer een ieder die komt iets te eten meeneemt voor ongeveer 10 personen. Dit hoeft niets ingewikkelds te zijn, dus laat u hier niet door ontmoedigen. We hopen weer op een grote opkomst en bovenal op een goed samenzijn waarin we ons verbonden weten met elkaar, maar bovenal met Één!

Stapeldiner 8 oktober

Op 8 oktober is er weer een Stapeldiner, geef je op bij Dirma!

Stapeldiner 8 oktober 2016

Pauluskerk
Als we kort samenvatten wat de pauluskerk in Rotteram doet, dan is dat:
De Pauluskerk ‘wil helpen waar geen helper is’. Voor iedereen die bij de Pauluskerk aanklopt gaat de deur open en wordt er een thuis aangeboden, of zelfs meer dan dat. De Pauluskerk is niet alleen een plek om een kop soep te eten of een spelletje te doen. Er worden diverse activiteiten aangeboden om de negatieve spiraal waar je als mens in kunt komen om te buigen. Activiteiten om de levenskracht van mensen te versterken. Zoals advies aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maatschappelijk werk, bezinning, creatieve activiteiten en taalcursussen. Daarnaast is de Pauluskerk een uitgifte punt van de voedselbank. Er is een huisarts, tandarts, fietsenwerkplaats en kapper.

Doe mee met het stapeldiner!!
De gehele opbrengst gaat naar dit goede doel

JonG club 2016-2017

De jonG club gaat weer van start op vrijdag 16 september a.s. We beginnen dit seizoen met een Japanse avond. We hopen uiteraard op een grote opkomst van tieners tussen de 12 en 16 jaar. In de komende weken krijg je een uitnodiging. Maar ook als je geen uitnodiging hebt gekregen ben je van harte welkom! Nodig gerust vrienden en vriendinnen uit voor deze eerste avond. Het wordt vast erg gezellig en lachen met elkaar.

De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.30 uur. Tienerclub JonG komt altijd samen in het Jeugdhonk van ’t Centrum. De avonden zijn gevuld met gezellig samenzijn, spel en lachen, zingen, bidden, spreken over allerdaagse thema’s en kijken wat we uit de Bijbel kunnen leren over deze thema’s. Iedereen tussen de 12 en 16 is van harte welkom.

De volgende avonden na 16 september zijn; 30 september en 28 oktober.
We zien jullie graag!

De clubleiding
Mariska de Rijk, Cora Noordzij en Dirma Brand.

Verslag Oradea reis 2016, deel 4 en slot

Dag lieve vrienden en familie, hierbij ons slotverslag.

Nu Annemieke toch te moe is om tot rechtsvervolging over te gaan zijn er vandaag geen rectificaties en starten wij direct met het verslag van het bezoek aan de gevangenis van afgelopen dinsdagmiddag.

We deden dit met Adrie, Annemieke, Marian, Olga, Hilko, Bert en Gerard. De start was ietwat ongelukkig toen Bert in de wachtruimte een Roemeense dame tegenkwam die hem bekend voorkwam. Sociaal bewogen als Bert is vroeg hij belangstellend of ze ‘haar man in de gevangenis kwam bezoeken’. Het bleek echter dat ze ons tezamen met enkele medewerkers van Casa Lumina kwam assisteren bij ons bezoek en dat haar man zelfs nog nooit een parkeerbon had gehad. Zo’n bezoek blijft altijd iets aparts. Wij zitten dan voorin de zaal met naast ons enkele medewerkers van Casa Lumina en hun dominee Cristi. En in de zaal dan zo’n 30 zware jongens. We hadden dus een iets ander uitzicht dan ds. Bijl of ds. Maas normaliter hebben. De Roemenen zingen dan enkele liederen, de dominee houdt een preek waarbij als het te lang duurt hardop door de aanwezigen amen wordt geroepen en wij hebben een drietal liederen gezongen, op gitaar begeleid door Annemieke. Tussendoor heeft Carla nog een indrukwekkend getuigenis afgelegd over hoe het geloof haar in haar leven tot steun en bemoediging is geweest, wat dan door Olga in het Roemeens werd vertaald.

Woensdagochtend hebben wij ieder 2 gezinsbezoeken afgelegd.

Op familiebezoek
Op familiebezoek

Het totaal aan gezinsbezoeken deze week kwam uit op 16, waarbij elk gezin 20 euro ontving plus een koffer met kleding plus een tas met levensmiddelen. Ten opzichte van onze bezoeken van jaren geleden hebben wij de indruk dat de algemene levensstandaard iets is verbeterd, met name op het gebied van de huisvesting. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling, al blijven er schrijnende gevallen over (zie foto). Wanneer er een kostwinner is weten ze zich meestal wel net te redden, het probleem ontstaat vooral als er werkloosheid of ziekte komt waardoor het inkomen wegvalt en er geen sociaal vangnet is. De meest schrijnende gevallen hebben wij nog extra dankzij uw steun kunnen helpen door bijvoorbeeld een maand huur of de energienota te betalen. Ook hebben wij 2 jonge stellen gesteund zodat zij kunnen trouwen, wat zij, ook uit geloofsoverweging, dolgraag wilden.

Woensdagmiddag zijn wij naar een afgelegen zigeunerdorp geweest, waar men nog leeft in hutten.

zingen in het zigeunersdorp
Zingen in het zigeunerdorp

Toch zie je ook hier enkele positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld waar wij voorheen nog letterlijk over grasheuvels moesten rijden was er nu een min of meer verhard pad. Hier hebben we ons Bijbelse toneelstuk opgevoerd en opnieuw gezongen en goederen uitgedeeld. Ook hadden wij een nieuwe voetbal meegenomen. Omdat de zigeuners nu niet bepaald bekend staan om hun fijnbesnaarde voetbalspel waren er slechts weinig van onze groep bereid om lijf en ledematen te riskeren. Slechts de onverschrokken Hilko, bijnaam de Hilko de Tank, vond dat hij de eer van Nederland hoog moest houden. Al bleek zijn motoriek wat roestig en is het vermoeden dat op de plek waar hij 30 minuten heeft gestaan wel nooit meer gras zal groeien.

Woensdagavond was de slotmaaltijd met de onvolprezen medewerkers van Casa Lumina.

Donderdag stond in het teken van de terugreis, vertrek uit Oradea om 10.30 uur en na een voorspoedige terugreis kwamen we om 17.00 uur weer bij huize Pals aan. En wat fijn om dan weer onze familie in de armen te mogen sluiten.

Wij willen een ieder hartelijk danken voor de getoonde belangstelling en het meeleven en zonder jullie hadden wij de mensen aldaar nooit zo (financieel) kunnen steunen. Zoals bekend betalen wij als de reizigers zelf voor onze reis en ons verblijf, zodat alle gelden die wij uit collectes en giften ontvingen, zo’n EUR 3.000, aan het goede doel is besteed. Ruwweg 1/3e deel aan gezinshulp en 2/3e deel aan het werk van Casa Lumina. Want waar wij zien dat het levenssituatie van de gezinnen langzaam verbetert, heeft Casa Lumina zelf onze financiële steun nog broodnodig, nu de algehele steun vanuit het zendingswerk onder druk staat.

Wij mogen dus weer dankbaar terugkijken op deze bemoedigingsreis en ook onderling hebben wij het bijzonder fijn gehad.
.
Een hartelijke groet van Adrie&Lente, Annemieke&Carlijn, Bert&Jasmine, Hilko&Nadine, Olga, Carla, Gerard, Jany, Nelleke&Wouter en Marian.

groepsfoto Oradea reis 2016

Verslag Oradea reis 2016, deel 3

Dag lieve vrienden en familie, hierbij een 3e update van onze reis.

Allereerst nog 2 rectificaties: Arthur laat weten dat het weliswaar zijn sleutelbeen was dat was gebroken, maar dat dit toch veel pijn doet. Ook een geruststelling voor de sportievelingen onder ons: dochter Carlijn is van de trap gevallen en loopt nu met pleisters rond. Het blijkt dus niet aan de sport te liggen maar het is gewoon een familieprobleem.

Maandagmiddag zijn wij gaan bowlen met de 10+ jeugd. Het was druilerig weer dus deze binnenactiviteit was meer dan welkom. De kids genoten ervan en het werd een hevige competitie. ‘s Avonds hebben we in ons eigen huis brood gegeten met een gebakken eitje en zijn wij met zijn allen op bezoek geweest bij een medewerkster van Casa Lumina, Felicia. Zij is ook 1 van de bestuurster van een auto en rijdt ons rond. Beleefdheidshalve moeten wij dan natuurlijk Engels praten en dat valt niet voor iedereen mee. Nelleke heeft het voordeel dat als zij plat Flakkees praat de Roemenen denken dat het Engels is. Maar verder hoor je veel steenkool Engels waar zelfs Louis van Gaal zich voor zou schamen. Je hoort de hele dag teksten als: Am I standing in the way; I am felling eroverheen, travelling heen and wear etc.

Bert is de chauffeur van de grote bus die wij huren en waar 9 personen in passen. Eerste vervanger is Hilko, die bij het wegrijden klaagde dat deze bus wel heel weinig paardekracht had en niet vooruit te branden was. Al bleek het wel te schelen toen hij na 100 meter rijden de handrem eraf haalde.

Vandaag, dinsdag is het in ieder geval droog en iets warmer. ‘ s Ochtends hebben wij weer families bezocht. Sommige gezinnen wonen 4 hoog en 3 achter waarbij de ene man die meegaat de koffer en tas met goederen de trappen op moet slepen, waarna de dames goede sier maken en deze uitdelen. Emancipatie kunnen wij de Roemenen in ieder geval niet bijbrengen. De gesprekken leveren soms verrassende uitkomsten op. Nadat eerst een Roemeens gezin hun verhaal doen stellen wij ons ook voor en vertellen wat over ons zelf.
Toen 1 van ons vertelde dat zij getrouwd was en haar werd gevraagd of ‘she loved her husband” werd er geantwoord ‘ yeah I respect him’ . Maar goed, dat is toch ook wat waard. En toen onze huisfotograaf Gerard in een wel heel armoedig huis kwam wreef hij zich in zijn handen en zei ‘ja, hier kom ik voor!’. Maar zonder gekkigheid, de armoede en ellendigheid overvalt je ieder keer. Deze periode blijkt financieel gezien ook een hele moeilijke omdat de energierekening per maand op basis van verbruik moet worden betaald. In de winter is de energierekening dus veel hoger dan in de zomer waardoor einde winter er bij veel gezinnen financiele nood is.

Vanmiddag gaan wij de gevangenis bezoeken, waarbij de kids en Jany en Nelleke achterblijven in ons huis. De muziekkeuze bleek moeilijk, het voorstel om “ Is je deur nog op slot, doe open voor God” te zingen heeft het na ampele overwegingen niet gehaald. Morgen bezoeken wij dan het zigeunerdorp waar wij ook weer onze uitvoering van de gelijkenis over de 5 wijze en dwaze maagden zullen opvoeren.

Wanner verslag 4 volgt is nog onduidelijk, dat kan nog even duren dus wees niet bezorgd.

Een hartelijke groet uit Oradea van Adrie&Lente, Annemieke&Carlijn, Bert&Jasmine, Hilko&Nadine, Olga, Carla, Gerard, Jany, Nelleke&Wouter en Marian.

Verslag Oradea reis 2016, deel 2

Dag vrienden en familie, hierbij een update van onze reis.

Allereerst 3 rectificaties: Arthur heeft in plaats van zijn schouder zijn sleutelbeen gebroken, dus dat valt reuze mee, Annemieke heeft hem niet alleen gelaten maar er waren nog 2 kinderen bij, en Carlijn houdt niet iedereen tot diep in de nacht wakker maar tot 14.00 uur. Annemieke is advocate en schrijver dezes zit niet op enige aansprakelijkheidsstelling te wachten.

Het is bij ons nu maandag 13.00 uur. Na de kerkdienst op zondag hebben wij een rustige middag gehad en heeft Annemieke pasta gemaakt, en omdat zij advocate is kunnen wij niet anders zeggen dan dat het erg lekker was.
‘s Avonds zijn wij in 4 groepen uiteen gegaan en hebben wij allen dus 4 gezinnen bezocht. De ervaringen liepen uiteen, 1 gezin woonde in een relatief nette flat, maar een ander gezin bijvoorbeeld in een vervallen 1 kamer woning met als meubilair alleen een bed. Wij gingen dan maar op de grond zitten, eerst hurken maar dat houd je ook niet lang vol en toen maar op onze knieen. Dat bleek wel een natuurlijke gebedshouding. Wij eindigen een gezinsbezoek altijd met een gebed en het blijkt dat dat immer zeer op prijs wordt gesteld, de mensen voelen zich bemoedigd als er hardop voor hen wordt gebeden. Bij 1 gezin werd ook gevraagd of wij wilden bidden voor hun huwelijk dat de volgende maand zou plaatsvinden. Dat hebben wij natuurlijk gedaan. Wij hebben nog overwogen om het trouwpak van Ewoud, dat werd gebruikt bij ons toneeltuk van zondag jl., te schenken. Maar omdat de mode in Roemenie wel iets achterloopt maar toch ook weer niet zo’n 40 jaar, hebben wij dat maar niet gedaan. Bovendien volgt er bij het zigeunerdorp later deze week ook nog een optreden.

Vandaag, maandag is de kinderdag en dat is altijd leuk om te doen. Met de jongste kinderen zijn wij zojuist bij een overdekte speeltuin geweest en hebben geluncht bij McDonalds. Allle scholieren hebben een tasje gekregen, met speelgoed, tandpasta, kleurtjes, knuffeltjes en gebreide truien. En omdat de mode hier maar een paar jaar achterloopt waren ze daar erg blij mee (grapje hoor) (over de mode). Vanmiddag gaan wij met de oudere jeugd bowlen.

Het weer is droog maar wel fris, maar naar wij begrepen is het in Nederland niet veel beter. Verder gelukkig geen zieken of bijzonderheden; hopelijk gaat het op het thuisfront ook goed.

Een hartelijke groet uit Oradea van Adrie&Lente, Annemieke&Carlijn, Bert&Jasmine, Hilko&Nadine, Olga, Carla, Gerard, Jany, Nelleke&Wouter en Marian.

Verslag Oradea reis 2016, deel 1.

Voor de belangstellenden doen wij graag met enige regelmaat een verslag van onze reis.

Afgelopen zaterdag verzamelden wij om 11.30 uur bij Nelleke en gelijk was er een valse start. Annemieke ontbrak; haar man Arthur was ‘s ochtends vroeg bij het skaten gevallen en moest naar het ziekenhuis. Zoon David bracht zijn zusje Carlijn nu weg en het was de vraag of Annemieke nog wel mee kon of achter moest blijven bij Arthur. Na onderzoek bleek zijn schouder gebroken. Annemieke legde hem thuis in bed met flink wat pijnstillers, wenst hem veel sterkte verder en kon gelukkig nog net bij de groep op vliegveld Eindhoven aansluiten. Wij wensen Arthur natuurlijk een goed herstel toe! Omdat wij zagen dat David zijn hand in het verband zat omdat hij met wielrennen was gevallen vroeg onze groep, bestaande uit weinig sportievelingen, zich wel af sporten nu echt zo goed is voor een mens.

Onze reis is verder goed verlopen. Geen blessures opgelopen. Rond 15.15 uur vertrokken van Eindhoven, geen vertraging door controles of zo, wij landden 2 uur later op Debrecen in Hongarije en vandaar nog 1,5 uur rijden met 3 auto’s naar Oradea Roemenie. Omdat er in Roemenie 1 uur tijdsverschil (1 uur later) is kwamen we rond 20.30 aan in ons gastenhuis. Dat wij ook met onze tijd meegaan bleek wel uit de eerste gemeenschappelijke vraag: wat is de wificode??

Dit jaar zijn er 3 nieuwelingen: Annemiek de Leeuw met dochter Carlijn en Gerard Brussaard. Alle 3 voegen ze wat aan de groep toe: Annemieke bespeelt de gitaar en begeleidt de groep zo bij het zingen, Carlijn houdt iedereen tot diep in de nacht wakker met haar geklets en Gerard maakt alle foto’s. Bijzonder was dat op zaterdag Carlijn jarig was (16 jr) en Hilko (iets ouder) en op zondag Gerard (nog wat ouder). Om dit te groots te vieren hebben we heerlijk gegeten bij de Mac.

Na een korte nacht zijn we ‘s ochtends naar Casa Lumina gegaan, het gebouw wat dienst doet als schooltje, kerkje en opvanghuis. Om 10.00 uur startte daar de kerkdienst. Als groep hebben wij enkele liederen gezongen en een bijbels verhaal uitgebeeld. Dit betrof de gelijkenis van de 5 wijze en dwaze dienstmeisjes. Onze dames waren allemaal met sluiers verkleed, waarbij de oudsten het meest in aanmerking kwamen om de rol van de dwaze maagden te spelen en onze jongeren de rol van de wijze maagden op zich namen. Allemaal met olielampje waarbij het electrische Blokker kaarslichtje van de dwaze meisjes dan op een gegeven moment niet meer aangaat en van de wijze nog wel. Hilko speelde op overtuigende wijze de rol van bruidegom, waarbij het trouwpak en -hoed van Ewoud, Pals, echtgenoot van Nelleke, goed van pas kwam. We overwegen op dit stuk op de planken te brengen. Maar belangrijker natuurlijk was dat we hopen dat de boodschap, wees voorbereid op de terugkomst van de Heer, is overgekomen.
Vandaag volgen nog een aantal gezinsbezoeken, hopelijk morgen of overmorgen een nieuw bericht van ons. Het weer is redelijk, nog wel droog, 12 graden of zo.

Een hartelijke groet uit Oradea van Adrie&Lente, Annemieke&Carlijn, Bert&Jasmienne, Hilko&Nadine, Olga, Carla, Gerard, Jany, Nelleke&Wouter en Marian.

Vriendenmaaltijd 15 april 2016

Vriendenmaaltijd

Komt u/je ook gezellig mee eten?
Voor de kinderen is er een mooi Bijbelverhaal uit de kinderbijbel en er kan gespeeld en gekleurd worden. Verder zingen we een aantal liederen en is er gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken tijdens een gezamenlijke maaltijd.

Wanneer? Vrijdag 15 april 2016
Waar? Ontmoetingsruimte Maranathakerk
Voor wie? Voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten. Voor jong en oud.
Hoe laat? 17:45 uur inloop. Einde ongeveer 19:30 uur.

Opgeven kan via dirmabrand@gmail.com

Vriendenmaaltijd

Hallo allemaal! Heeft u het al in uw agenda gezet?
Op 15 april, vrijdag aan het begin van de avond, is er de volgende vriendenmaaltijd. U kunt zich opgeven via dirmabrand@gmail.com of bij een van onderstaande personen. Binnenkort ziet u de flyer met alle informatie verschijnen. U komt toch ook? Jong of oud, iedereen is welkom!
Een hartelijke groet van het voorbereidings-team.
Nelleke Pals, Jany Winterswijk, Anki van’t Hof, Dirma Brand.