Startdienst 2014

- Bekijk de flyer -

De vakantie is weer voorbij. Vol energie begin je aan een nieuwe week, aan een nieuwe dag. Er is weer veel te doen, je rent van het een na het ander. Halverwege de middag zak je helemaal in. Je hebt geen zin meer en er komt niets uit je handen, je raakt geïrriteerd, wordt duizelig. Je snapt het niet. Ineens bedenk je dat sinds je om zeven uur opstond, je niets meer hebt gegeten en gedronken. Je pakt brood, een sinaasappel en een glas melk. Na een half uur merk je dat je weer bijkomt. Je kunt niet zonder. Zo is het met God ook. We zijn afhankelijk van onze God, de Bron van het leven. We danken het leven aan Hem en komen met Hem nooit tekort!

Daarmee zitten we midden in de thematiek van het nieuw jaarthema “Meer dan genoeg” over geloven in afhankelijkheid. We willen samen leren en ontdekken dat God genoeg geeft om van te leven. Wie met God leeft, mag Hem leren kennen als een Bron die overstroomd van goedheid. We mogen ons aan Hem toevertrouwen en hoeven dus niet krampachtig op eigen rekening te leven.

De startdienst zal zijn op zondag 14 september a.s. om 09.30 uur in de Maranathakerk. Voorganger is Ds. Bijl. Na de startdienst, volgt de inmiddels traditionele picknick, waarvoor u allen hartelijk bent uitgenodigd!

Zo starten we het seizoen, in afhankelijkheid van God, in de verwachting en het vertrouwen dat Hij ook in het komende winterwerkseiozoen genoeg geeft om van te leven!

Tot de 14e.

Marijke vd Meij, Cora Noordzij, Dirma Brand.
(stukje gedeeltelijk uit basiskatern HGJB )

Vriendenmaaltijd 13 juni

Thema: Dit is de dag!!!Vriendenmaaltijd

Kom je ook gezellig mee eten?
Voor de kinderen is er een mooi Bijbelverhaal uit de kinderbijbel en je kunt spelen en kleuren. Verder zingen we een aantal liederen en is er gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken tijdens een gezamenlijke maaltijd.

Wanneer? Vrijdag 13 juni 2014
Waar? Ontmoetingsruimte Maranathakerk
Hoe laat? 17:45 uur inloop. Einde ongeveer 19:30 uur.

Reisverslag Roemenië 2014

30  april tot 6 mei vond weer de jaarlijkse reis naar Roemenië plaats  vanuit de ZWO commissie van de MK en de DK en met steun van de  TweedekansWinkel in Rhoon. Deze reis wordt georganiseerd in samenwerking met de Oost Europa Zending en St. Childrens’ Relief. De gezamenlijke Rhoonse kerken ondersteunen deze reis met geld en goed. Vooraf worden er allerlei dagelijkse levensbehoeften ingezameld. Ondergetekenden hebben met een aantal medereizigers de Rhoonse kerkgemeenschappen vertegenwoordigd.

Nieuw en ook een heel bijzonder gegeven was dat wij de reis dit jaar gemaakt hebben met 6 kinderen/ jongeren. De (klein) kinderen van de vrijwilligers zijn vooraf enthousiast gemaakt. Een experiment wat ons als voltallige groep bijzonder goed is bevallen en een extra dimensie gaf aan de reis,  die wij zeker niet hadden willen missen. Hieronder leest U onze ervaringen:

[Lees verder...]

Thema avond alpha-groeigroep

Uitnodiging
voor een thema-avond van de alpha-groeigroep op maandag 14 april 2014

Want van U is het Koninkrijk…bidden we in het Onze Vader.
Het gaat hier over het Koninkrijk der hemelen ofwel het Koninkrijk van God. Wat is dat? Is het er al, of moet het nog komen? De ene keer lezen we in het Nieuwe Testament dat het al is gekomen, dan weer dat het er nog niet is en wij om haar komst moeten bidden. Volgens samenvattingen in de evangeliën is het Koninkrijk van God de inhoud van Jezus’ boodschap.

Hoe kunnen we zien dat het Koninkrijk van God er al is en hoe zal het er straks uitzien? Op maandag 14 april a.s. hoopt ds. Rob Maas op deze en andere vragen een antwoord te zoeken in ’t Centrum aan de Bernhardstraat te Rhoon.

Ds. Rob Maas is sinds september 2013 predikant in een voor hem eerste gemeente in de Maranathakerk van Rhoon. Voordat hij theologie ging studeren heeft hij gewerkt als psycholoog, zowel in organisaties als in de hulpverlening. Zijn persoonlijke geloof is gevormd in de SOW gemeente in Leiden en door als vrijwilliger te werken bij o.a. ESB Ichthus, IFES-NL, In de Ruimte en Continental Sound. Hij beschrijft zichzelf als een modern denkend evangelicale christen.

U bent op 14 april van harte welkom vanaf 19.45 uur voor een kop koffie of thee. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur, aansluitend is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten met een hapje en een drankje. Om aan de onkosten tegemoet te komen wordt er een collecte gehouden, echter geheel vrijblijvend.

De avond wordt verzorgd door de alpha-groeigroep, die ongeveer eens per maand bij elkaar komt op een maandagavond in ‘t Centrum.

Deze groep, die opgezet is vanuit de Gereformeerde en Hervormde kerk, heeft als doel de Bijbel beter te leren kennen en het persoonlijk geloof te verdiepen. De data die voor dit seizoen tot de zomervakantie gepland staan zijn: 14 april, 19 mei en 16 juni.

U bent ook van harte welkom om een avond van de alpha-groeigroep bij te wonen.

ZWO / Bemoedigingsreis naar Casa Lumina

zwoDe bus  van de familie De Rijk is in orde en de vliegtickets zijn geboekt  daarom hopen 15 volwassenen en kinderen  uit de RK Parochie, de Maranathakerk en de Dorpskerk met hun reisleidster Olga van  Lavieren uit Krimpen aan den IJssel  op 29 resp. 30 april a.s. te vertrekken richting Oradea/ Roemenië.

Er is geïnventariseerd wat het hele jaar door zowel thuis als via de Tweedekanswinkel verzameld is  en wat we nog tekort komen. Daarom hopen we ook dit jaar  weer niet tevergeefs een beroep  op u te mogen doen en willen we op zondag  6 april  briefjes uitdelen in de kerken met wat we nog graag willen hebben om mee te nemen als attentie voor  de mensen, die we gaan ontmoeten.

Zou u datgene wat op het briefje staat dan op zondag 13 april weer mee naar de kerk willen nemen of anders in die week willen afgeven in de Tweedekanswinkel?

Zoals u van ons gewend bent zullen we u  dan na onze reis weer  laten delen in onze ervaringen  en natuurlijk kunt u ook aangeven, dat u onze reisverslagen wilt ontvangen vanuit Roemenië via de mail.

Geeft u dat dat even aan mij door dan kan ik dat van tevoren regelen.

Op maandag 5 mei /  resp. dinsdag 6 mei  a.s. hopen we weer veilig terug te zijn.

Van de activiteitencommissie

Afgelopen zaterdag 22 maart was het weer zover.
De jaarlijkse rommelmarkt/bazar in ‘t Centrum in Rhoon. Ondanks het wat koudere weer was het toch weer gezellig druk. Om 10.00 gingen de deuren open en stroomden de rij wachtende bezoekers snel naar binnen. De bolussen en de zelfgemaakte jam waren al snel uitverkocht en het rad draaide lekker door.
Om 17.00 was nog de trekking van de loten die van te voren en op de dag zelf konden worden gekocht.
De uiteindelijke opbrengst van deze dag is het mooie bedrag geworden van 11.500 euro, wat geheel ten goede komt van het restauratiefonds van de hervormde dorpskerk van Rhoon.
Bij deze willen wij een ieder bedanken die op de dag zelf of (ver) van te voren heeft meegeholpen met de voorbereidingen en de verkoop.

Intussen hebben wij alweer een evaluatievergadering gehad en hebben nu even adempauze. In september beginnen we weer met vergaderen. Heeft u/jij belangstelling voor wat wij doen of wilt u/jij meer weten over wat de commissie inhoud? Bel dan eens met Petra van der Linden 06-25221031.

Uitslag van de trekking:
1e  prijs  58816
2e  prijs  59011
3e  prijs  62499
4e  prijs  62829
5e  prijs  58498
6e  prijs  62993
7e  prijs  61383
8e  prijs  61201
9e  prijs  60686
10e prijs  61678
11e prijs  62867
12e prijs  61613
13e prijs  62892
14e prijs  62439
15e prijs  60433
 

Bazar / rommelmarkt 22 maart

De bazar / rommelmarkt van dit jaar komt er weer aan.
U bent van harte welkom op zaterdag 22 maart 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur in ‘t Centrum