Denk mee over de diensten

‘De eerste gemeente als spiegel’

Komende weken gaat het in de diensten in de Dorpskerk over Handelingen 2:42. Daar wordt over de eerste gemeente verteld: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. Vier zaken worden genoemd (onderricht, gemeenschap, Avondmaal en gebed) die kenmerkend waren voor de vroegste kerk, maar ook wezenlijk zijn voor de kerk van nu. In het vervolg (vers 43-47) wordt dit nog verder uitgewerkt.

Nu de kerk na de coronacrisis weer verder open gaat, lijkt het me mooi om aan de hand van deze vier kenmerken na te gaan wat we kunnen leren van de kerk in Handelingen. Vandaar: ‘De eerste gemeente als spiegel’.

Op 13 juni mochten we het Avondmaal vieren en ging het over ‘het brood breken’, de term van Lucas voor de viering van het Heilig Avondmaal. Door samen de maaltijd van Jezus te vieren, vielen allerlei verschillen tussen de gelovigen weg en ervoeren ze de eenheid in Christus.

Op 20 juni (middagdienst) gaat het over de gebeden. Hoe zag dit eruit voor die eerste gemeente? Ze bleven immers ook nog trouw naar de tempel gaan (zie v.46).

Op 27 juni zal het gaan over het onderricht van de apostelen, dus over de inhoud van het geloof. Wat was voor hen het nieuwe, wezenlijke, verrassende, bevrijdende daaraan?

Op 11 juli gaat het in de gezamenlijke ochtenddienst over de gemeenschapsvorming. Die proef je aan alles: in het verkopen en verdelen van bezittingen, in het samen eten en vieren. Het lijkt allemaal heel radicaal… een mooie uitdaging voor ons?

Van harte uitgenodigd om mee te denken over deze diensten. Stuur je gedachten, associaties, aanvullende bijbelteksten, liedsuggesties naar cdvanalphen@hotmail.com. Ik ben benieuwd.

Ds Coen van Alphen

Kerkdienst na 1 juni

Nu de coronacijfers de goede kant op gaan en steeds meer beperkingen worden opgeheven, is er in de kerk gelukkig ook weer meer mogelijk. De kerkenraad volgt het advies van de PKN op en dat betekent dat er vanaf 6 juni 60 bezoekers inclusief kinderen en exclusief medewerkers welkom zijn. Vooraf aanmelden bij onze koster Nel Brouwer is nog wel steeds nodig. Bij het gaan van en naar de zitplaats is een mondkapje nodig. De zitplaatsen worden zo verdeeld dat er onderling goede afstanden worden aangehouden, volgt u hierbij de aanwijzingen op.

Ook is het mogelijk om het slotlied mee te zingen, zij het ingetogen.

Het vieren van het Heilig Avondmaal op zondagmorgen 13 juni zal lopend geschieden; bij het lopen van en naar de tafel is een mondkapje niet nodig.

De kerkenraad is opgetogen dat er weer meer mogelijk is en ziet ernaar uit om u te begroeten.

Jezus liefhebben en navolgen

Op zondagmiddag 18 April om 17.00 uur zal er weer  een gemeente opbouwdienst gehouden worden, ditmaal in de Maranathakerk.
In deze dienst zal een gedeelte centraal staan, dat zich afspeelt in de periode na Pasen. Het betreft een gedeelte uit Johannes 21, rond het thema van Jezus liefhebben en Hem navolgen.
Na Zijn opstanding zoekt Jezus zijn volgelingen op en maakt Hij zich aan hen bekend. Een aantal van hen spreekt Hij in het bijzonder toe, zoals Thomas, Maria van Magdalena en niet te vergeten Petrus.

In Johannes 21:15-19 staat het gesprek tussen Jezus en Petrus, waarin Jezus tot driemaal toe vraagt of hij Hem liefheeft. Een confronterende vraag voor Petrus, die zelf kort daarvoor zijn Heer Jezus tot driemaal toe had verloochend.
Nadat Petrus duidelijk heeft aangegeven dat hij Jezus liefheeft, krijgt hij de opdracht van Jezus om Zijn gemeente te bouwen en te leiden. Een opdracht met levensgrote gevolgen, zo krijgt Petrus van Jezus te horen. Een opdracht die Hij met de dood heeft moeten bekopen. Tijdens de dienst zullen we daar ook met elkaar over spreken, aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat zou deze ontmoeting met Jezus met Petrus gedaan hebben?
  • Waarom wil Jezus zo graag weten waarom Petrus (en wij) Hem oprecht liefhebben?
  • Jezus geeft Petrus vervolgens een opdracht om voor Zijn gemeente te zorgen, om Hem te volgen en de consequenties daarvan te aanvaarden. Zijn wij net als Petrus bereid om hetzelfde te doen? Zo niet, wat zou er dan voor nodig zijn om je zover te krijgen?

Denk vast na over deze vragen en bemoedig andere gemeenteleden met jouw inzichten.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de preek, door jouw gedachten over bovengenoemd bijbelgedeelte vooraf te delen met ds.van Alphen. Stuur deze dan uiterlijk dinsdag 13 April naar zijn mailadres, doe een brief in zijn brievenbus of stuur een whatsapp bericht.

We zien uit naar jullie bijdragen,
Ds. Coen van Alphen en Arthur de Leeuw.

Pasen in Rhoon – Een speciale uitzending op 31 maart

In de uitzending volgen we Gideon en Jelmer. Door middel van opdrachten lopen zij door het verhaal van Pasen. Zo gaan zij in gesprek met diverse gemeenteleden, luisteren ze naar muziek en gaan ze langs bij dominee Coen van Alphen om hem de vraag stellen waarom Jezus nu moest sterven.

Vanaf woensdag 31 maart om 19:00 uur kan je de uitzending via de volgende link bekijken: uitzending

Pasen 2021 HervKerk

Kerkdiensten in de Dorpskerk in maart en april 2021

De synode van de PKN heeft gepubliceerd dat de deur naar voorzichtige versoepelingen kan worden opengezet. Binnen de basisregels van de overheid is het verantwoord het kerkelijk leven meer ruimte te geven. Uw kerkenraad heeft daarom besloten weer terug te gaan naar de situatie zoals die in september jl. gold.

Dat betekent dat er ingaande 7 maart in zowel de ochtend- als middagdienst weer maximaal 30 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645.  U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen al is bereikt. In principe wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt.

Indien er kinderen aanwezig zijn zal er ook weer een kindernevendienst worden gehouden. In de morgendienst van 21 maart zal het Heilig Avondmaal lopend worden gevierd.

Voor de middagdienst geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 30 is. Aanmelden is alleen nodig bij de bijzondere middagdiensten: op 7 maart de wereldgebedsdagviering en op 18 april de opbouwdienst.

In de ochtenddienst is zingen niet toegestaan en is er muzikale begeleiding. In de middagdienst kunnen 4 gemeenteleden op de voorste kerkbank meezingen.

Verder geldt het corona protocol: u wordt naar uw zitplaats begeleid. Hierbij worden de kerkgangers over de kerkbanken verdeeld, met inachtneming van 1,5 meter afstand . Bij het in- en uitgaan graag een mondkapje dragen. Bent u verkouden blijft u dan thuis.

De kerkdiensten blijven (ook live) via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.

Wij zijn dankbaar dat wij God en elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Kerkdiensten in de Dorpskerk in maart 2021

Kindernevendienst 7 februari

Deze week een Anders Vierendienst vanuit de Maranathakerk.

Deze dienst is bedoeld voor iedereen, in de taal van kinderen. Het thema is ‘Opgesloten!’ en het gaat over Noach’.

Voor de kinderen van de kindernevendienst een aantal verwerkingen.

kaarten maken
noach duif vouwen
noach knutsel
noach koekjes bakken
noach memory
noach puzzels
noach regenmeter

Liturgie Anders Vieren dienst 7 febr 2021

De dienst is te volgen via audio of video (kerkdienstgemist.nl).

Dorpskerstzang 2020 – update

Correcte link naar live uitzending (en klik daarna links onderin op ‘Première’)uitzending

Zondag 20 december a.s. verschijnt op dit kanaal (YouTube) de Dorpskerstzang 2020. Aanvang 19.30 uur . Helaas kunnen we geen viering houden dit jaar. We hebben een compilatie gemaakt van de opnames van afgelopen jaar aangevuld met actuele overdenking en gebed. De uitzending is ook te vinden op www.dorpskerstzang.nl.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'I.J.E.-koor -koor Rotterdam I.J.E. gelegenheidskoor Zondag 20 december YouTube: Dorpskerstzang2020 Aanvang: 19:30 Dorpskerstzang 2020 Sprekers: Met medewerking van: Ds. C. van Alphen I.J.E. Band Dhr. w Wiersma Theo Barendrecht, dirigent Sander van der Kaaij, organist /dorpskerstzang www.dorpskerstzang.nl www.ije-rotterdam.nl dkz orpskerstzang'

Kerkdiensten vanaf 20 december 2020

De kerkenraad heeft kennis genomen van de oproep van vorige week van onze regering om reis en contact momenten tot het uiterst noodzakelijke te beperken. De situatie tot op heden was dat de kerkdiensten online zijn te volgen en dat er maximaal 30 personen in de diensten aanwezig konden zijn. Hoewel wij menen dat wij de kerkdiensten ordentelijk hebben georganiseerd met inachtneming van alle regelgeving, zijn wij toch van mening dat wij de oproep van onze minister-president niet naast ons neer kunnen leggen en dat ook wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

De kerkenraad heeft derhalve besloten om met ingang van zondag 20 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari 2021 alle ochtenddiensten plus de kerstnachtdienst op 24 december en de oudejaarsdienst op 31 december uitsluitend online te laten plaatsvinden en dus geen kerkgangers toe te laten. De reguliere middagdiensten op zondag 27 december en 3, 10 en 17 januari zijn wel toegankelijk voor kerkgangers, dit vanuit de gedachte dat de middagdiensten normaliter beperkt door ca. 10-20 mensen worden bezocht en er ook geen ondersteuning is door musici.

Het doet ons pijn om deze maatregel te moeten nemen, zeker in deze tijd waarin wij de geboorte van onze Heer en Verlosser vieren. Maar hopelijk hebben de overheidsmaatregelen effect en start in januari ook het vaccinatie programma, zodat we na een aantal weken weer stappen de goede richting op kunnen zetten. En we zijn dankbaar dat de diensten op Kerkdienst gemist van goede kwaliteit zijn en door u goed worden bekeken.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen.

Namens de kerkenraad, H.A. Hartog