Adventskalender

Thema: Geef licht!

Het thema van de adventskalender is dit jaar ‘Geef licht! Het goede leven met elkaar delen’. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus.
 

December gemeente actie

Enkele enthousiaste gemeenteleden willen, met ondersteuning van beide diaconieën, een decemberactie organiseren. Dit vanuit de gedachte dat wij het erg goed hebben en daarvan juist in deze maand iets willen delen.
Voor minderbedeelden wordt een kerstpakket samengesteld en de vraag aan u is om ook hiervoor spullen aan te leveren.
Het gaat om wat ‘luxere’ producten zoals bijvoorbeeld koffie, chocolade, een lekker luchtje, douchegel, iets om de sfeer in huis te vergroten…

U kunt deze spullen in de Maranathakerk afgeven op een woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur en op woensdagavond van half 8 tot half 9. Woensdag 23 december is de laatste inleverdag.

Weet u gezinnen die wel iets extra’s kunnen gebruiken, wilt u die adressen dan doorgeven aan mevrouw Agnes Bakker, tel. 5013226. Er wordt natuurlijk zorgvuldig met de informatie omgegaan. Geeft u liever een financiële bijdrage dan kan dat op het rekeningnummer van de Diaconie HG Rhoon: NL27 RABO 0355303973 o.v.v. Decemberactie.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Overdenking adventsperiode

Corona of niet: HIJ KOMT, HIJ KOMT……

Dit was de kop op de voorpagina van het Algemeen Dagblad op 14 november 2020. Degene die hier wordt aangekondigd is Sinterklaas; de goedheiligman die elk jaar met zijn stoomboot vanuit Spanje naar Nederland vaart om de kinderen gelukkig te maken met pakjes gevuld met speelgoed en lekkernijen. Er wordt door de kinderen lang uitgekeken naar het moment dat die volle stoomboot zal arriveren.

Bij het uitdelen van al die pakjes krijgt Sinterklaas hulp van veel knechten. Hij kan het niet alleen. Over het uiterlijk van deze knechten is de laatste jaren veel gedoe maar hun optreden veroorzaakt over het algemeen grote blijdschap en lol. Dit jaar is alles anders dan anders door het Coronavirus dat ons dwingt tot allerlei vervelende en ingrijpende maatregelen. Hoewel het virus nog volop aanwezig is, is Sinterklaas toch weer aangekomen en het ziet er naar uit dat hij de kinderen ook dit jaar weer zal verblijden.

In deze editie van ons kerkblad mogen wij ook de komst aankondigen van iemand die mensen gelukkig wil maken. Onlangs hebben we het oude kerkelijk jaar afgesloten en we mogen weer starten met een nieuw kerkelijk jaar, het is Advent. Een periode waarin we ons mogen voorbereiden op het kerstfeest. We mogen uitkijken naar de geboorte van Jezus, de komst van onze Goede Herder. Van Hem zullen we naast blijdschap ook liefde, vrede, vertrouwen en rust ontvangen.

De profeet Jesaja kondigde de komst van de redder als volgt aan: “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen” (Jesaja 9 vers 1).

Jezus is het licht voor de wereld. Ook al lijkt het soms zo donker om ons heen, Zijn licht schijnt dwars door alles heen en wijst ons de weg naar Gods Koninkrijk. Naar Zijn komst mogen we vol verwachting en goede hoop uitkijken.

Na een zomerperiode waarin we allemaal een beetje “vrijheid” terugkregen en de statistieken van de besmettingen en ziekenhuisopnames betere cijfers weergaven, zitten we inmiddels met zijn allen al weer enige tijd in de tweede corona-golf. De pandemie raakt ons allemaal heel verschillend, sommigen keihard, anderen nauwelijks. De één is bang, de ander uiterst voorzichtig, de meeste mensen volgen de adviezen op en sommigen zijn van mening dat het allemaal onzin is. Hoe u of jij deze periode ook ervaart, het is belangrijk om op de een of andere manier uitzicht te hebben op een doel en alles in dat perspectief te blijven zien.

We mogen uitzien naar de komst van onze heiland Jezus Christus. Zijn licht is het grootste geschenk dat we maar kunnen wensen. Dat doel biedt ons houvast en perspectief. Jezus roept ons op om niet te vergeten wat hij belooft heeft: “Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.”

Ik wens u en jullie een gezegende adventstijd met een helder uitzicht op dat schitterende licht.

Hij komt, hij komt….. Echt waar!

Piet van der Vorm

Open Deurdienst in Dorpskerk

Zondag 18 oktober is er in de Dorpskerk van Rhoon een Open Deurdienst. Het thema van deze dienst met lage drempel is ‘Heb genade’. Horen woorden als ‘genade’ en ‘mildheid’ bij de Nederlandse cultuur, zoals premier Rutte onlangs stelde? Het lijkt er soms niet op. Als het gaat over de coronamaatregelen en de handhaving, lopen de emoties in het land lopen hoog op. Hebben we nog een beetje geduld en begrip voor elkaar? De dienst is een initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerken in Rhoon en wordt gehouden in de kerk aan de Dorpsdijk 65, aanvang 10.00 uur. Het aantal bezoekers van de dienst is beperkt, maar de dienst is eenvoudig thuis mee te vieren via kerkdienstgemist.nl (ook aan te klikken op www.hervormdegemeenterhoon.nl). RTV Albrandswaard zendt de dienst uit via Facebook en televisie.

Herfst2daagse 2020

In de herfstvakantie is het weer zover, dan wordt weer de jaarlijkse Herfst2daagse georganiseerd.

Zit je op de basisschool en heb je zin in een leuk programma met toneel, muziek, mooie bijbelverhalen, knutselen en spelletjes, kom dan naar de Herfst2daagse. Het is op dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober. Het thema dit jaar is Duik erin!

Gratis opgeven voor 1 of 2 dagen kan door een mail te sturen naar herfst2daagserhoon@gmail.com (let op: opgeven is dit jaar verplicht!)

Kindernevendienst in de kerk en thuis

Kindernevendienst in de kerk én thuis

Nevendienst gaat in de kerk door, maar ook thuis is het mogelijk om het verhaal te horen en met het materiaal aan de slag te gaan. We gebruiken de methode Vertel Het Maar. Op de website vertelhetmaar.nl kunt u een gratis account aanmaken en krijgt u toegang tot video’s, verhalen, verwerkingen en liedjes. Het is handig als dit al voor de dienst bekeken is, zodat u het klaar kunt zetten of alvast een werkblad uit kunt printen.

Verhalen en verwerkingen zetten we (Voorlopig) ook als pdf op de site van de Dorpskerk, zodat u dat al wat eerder tot uw beschikking hebt.

Tijdens het kindermoment in de dienst houden we een korte inleiding op het verhaal.

Op deze wijze hopen we alle kinderen van de gemeente te bereiken met het goede nieuws.

Leiding kindernevendienst

Kerkdiensten in oktober

Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn de landelijke richtlijnen voor kerkbezoek weer aangescherpt.
Dit betekent dat we helaas weer een stapje terug moeten doen.

Vanaf zondagmorgen 11 oktober a.s. geldt weer dat dat er maximaal 30 kerkgangers zijn toegestaan, waarbij u zich voor de ochtenddienst vooraf moet aanmelden.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645. U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen of dat het maximum aantal aanwezigen al is bereikt. In principe wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt.

Voor de middagdienst geldt geen aanmeldingsplicht, daar het aantal kerkgangers dan in de praktijk toch minder dan 30 is.

Zingen is niet toegestaan.

De kerkdiensten zijn niet meer via YouTube te volgen maar uitsluitend (ook live) via www.kerkdienstgemist.nl.

Wij hopen dat deze beperking niet lang nodig zal zijn en u hoort van ons als er weer wat wijzigt.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Update Kerkdiensten: niet meer zingen en alleen online via kerkdienstgemist

Online de dienst meevieren

In het afgelopen halfjaar zijn de ochtenddiensten wekelijks live uitgezonden via YouTube en kerkdienstgemist.nl. Een groot aantal gemeenteleden en anderen kon op deze manier online de dienst meevieren. Vanaf zondag 4 oktober worden de diensten niet meer via YouTube, maar alleen nog via kerkdienstgemist.nl uitgezonden, óók met beeld. Indien mogelijk wordt de liturgie van de diensten vooraf via deze website beschikbaar gesteld. De liturgie is dan te vinden bij de Agenda.

Sinds 20 september zijn er ook weer middagdiensten in onze kerk. Net als de ochtenddiensten zijn deze diensten te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Zingen

Gezien de verscherpte maatregelen van de overheid, hebben we moeten besluiten dat er in de morgendienst niet door de gemeente gezongen mag worden. In de middagdiensten kan evenmin door de gemeente gezongen worden. De zang wordt dan verzorgd door een kleine groep voorzangers op de voorste rij. U kunt u daarvoor aanmelden.