Koor en samenzang

Zaterdag 3 november a.s. zal er een koor- en (veel) samenzang avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam, olv Jurriën van Kooten.
De meditatie wordt verzorgd door dhr E. de Jongh, het orgel zal afwisselend worden bespeeld door Wiljan de Geus en Nico de Mol.
Aanvang 19.30 uur.
Komt allen.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Herfst2daagse 2018

In de herfstvakantie is het weer zover, dan wordt weer de jaarlijkse Herfst2daagse georganiseerd.
Zit je op de basisschool en heb je zin in een leuk programma met toneel, muziek, mooie bijbelverhalen, knutselen en spelletjes, kom dan naar de Herfs2daagse. Het is op dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober. Het thema dit jaar is ZOEK HET UIT! Als een journalist gaan we op onderzoek uit: Wie is Jezus? Wat doet Hij? Wat zegt Hij?…
We hebben een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 5. En ook speciale activiteiten en spellen voor kinderen vanaf groep 6 t/m 8. En natuurlijk sluiten we gezamenlijk af met een spannende quiz.
Je mag één of twee dagen komen. Het is gratis. En je hoeft je niet van tevoren in te schrijven, dat kan op de ochtend zelf!
Het is op dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 (inschrijven vanaf 9.50). Op woensdag zal het iets later zijn, tot zo’n 12.30, want dan eten we nog lekker pannenkoeken met elkaar.
De herfst2daagse wordt gehouden in ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3.
We zoeken ook nog hulp voor beide ochtenden. Mocht u/jij willen helpen dan kun je bellen met Astrid Op het Veld – 06-19366483 of astridvanthof@hotmail.com.

Restauratie Dorpskerk Rhoon afgerond

Weet u het nog? Zaterdag 6 april 2013 werd het startschot gegeven voor de restauratie van de Dorpskerk.

De opdrachtgever was het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Rhoon.

Dirk van der Ent, de toenmalige voorzitter van Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon verraste ons toen met de mededeling een fondsenwerving voor de restauratie van de Dorpskerk te organiseren.

Nu vijf jaar later kunnen we met gepaste trots melden, dat de restauratie van de Dorpskerk is afgerond en zal worden overgedragen aan haar opdrachtgever.

Bert Euser, de huidige voorzitter van Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon zal de resultaten van de fondsenverwerving bekend gaan maken.

Tevens heeft Bert Euser ons verteld, dat Stichting Vrienden Dorpskerk Rhoon nog een geweldige verrassing voor ons in petto heeft.

Namens het bouwteam,

Ariën Barendregt & Cees Brouwer

Gemeente Opbouw Dienst 18 maart

Toen Jezus Christus stierf aan het kruis deden er zich verschijnselen voor die grote indruk maakten: er
was een duisternis van 3 uur op klaarlichte dag, er deed zich een aardbeving voor en meerdere
mensen werden uit de dood opgewekt!
In de opbouwdienst van 18 maart zal ds. Westerneng spreken over de betekenis van die kruisdood en
de verschijnselen die zich daar toen voordeden. Waarom heeft die dood zoveel losgemaakt sindsdien
en wat betekent het voor ons persoonlijk?
Zoals in iedere gemeente opbouwdienst, eten we met elkaar en hebben we daarbij ook dit keer een
echte verrassing! Na de maaltijd bespreken we in kleine groepen het bijbehorende thema.
Ook voor de kinderen van de nevendienst is er een speciaal programma, zowel tijdens de dienst als
daarna.
De dienst vindt plaats in de Dorpskerk en begint zoals gebruikelijk om 17:00 uur. Rond 19:30 uur sluiten we
met elkaar af.
Iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, willen we hierbij van harte uitnodigen. We zien uit naar uw en
jullie komst, en naar een goed samenzijn tot opbouw van Christus’ gemeente in Rhoon.

Namens het voorbereidingsteam,
Arthur de Leeuw.
06-52618077

Actie kerkbalans gaat zaterdag 20 januari in Rhoon van start

Hervormde gemeente Rhoon luidt op zaterdag 20 januari om 13.00 uur de klokken van de Dorpskerk. Zo luiden we letterlijk de Kerkbalans in, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Omdat de lokale kerk zonder bijdragen van de leden niet kan bestaan, is er de Actie Kerkbalans. De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018.

In heel Nederland
Actie Kerkbalans gaat op 20 januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube ook landelijk van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen en Joanne Bijleveld. Zij maken in een afwisselend programma de winnaars van de eerste Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ bekend. En ze leggen tijdens de uitzending contact met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
Lees meer op www.kerkbalans.nl