Slotavond BES-club

Op vrijdag 15 april is de laatste clubavond van dit seizoen. Op het rooster stond 22 april, maar i.v.m. de Koningsspelen op die dag hebben wij de slotavond verplaatst.

Op 15 april beginnen we wat eerder, om 18.00 uur in het Jeugdhonk. Eerst eten we met elkaar en wat we daarna doen is een verrassing. Kom op de fiets, want we hopen op goed weer. Als het regent, maken we er binnen een feest van. Om ongeveer 20.30 uur is de avond afgelopen.
We hopen dat iedereen erbij kan zijn!
Van de kinderen uit groep 8 nemen we als BES-club afscheid, maar gelukkig is er een vervolg bij JonG. We wensen jullie ook daar goede en gezellige avonden toe.

De Bijbel-En-Spelletjes club bestaat alweer 10 jaar. 10 Jaar Bijbelverhalen vertellen, zingen, bidden, spelen en creatief bezig zijn. Daar zijn wij dankbaar voor. We kijken op veel mooie, soms drukke, maar zeker gezegende avonden terug. Na de zomervakantie gaan we hier graag weer mee verder. Als er mensen zijn die ons hierbij als leiding willen helpen, hartelijk welkom!

Groetjes, Hilko, Wim, Dieter, Annemieke en Jannie
Voor informatie: bel Jannie: 010-5017871 of mail: jannieslingerland@outlook.com

Vriendenmaaltijd 15 april 2016

Vriendenmaaltijd

Komt u/je ook gezellig mee eten?
Voor de kinderen is er een mooi Bijbelverhaal uit de kinderbijbel en er kan gespeeld en gekleurd worden. Verder zingen we een aantal liederen en is er gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken tijdens een gezamenlijke maaltijd.

Wanneer? Vrijdag 15 april 2016
Waar? Ontmoetingsruimte Maranathakerk
Voor wie? Voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten. Voor jong en oud.
Hoe laat? 17:45 uur inloop. Einde ongeveer 19:30 uur.

Opgeven kan via dirmabrand@gmail.com

JonG

Beste allen,

Het clubseizoen nadert zijn einde. Maar niet voordat we de jaarlijkse diaconale actie hebben gevoerd. Ook dit jaar zullen we weer met zelfgemaakte cupcake’s, cake, soesjes en andere baksels langs de deuren van gemeenteleden, familieleden en kennissen gaan die wel een oppepper kunnen gebruiken. Wie weet zit u als gemeentelid daar ook bij dit jaar. De jongeren verzinnen zelf de adressen waar ze langs gaan en geven naast de traktatie ook een bemoedigende bijbeltekst mee.
Dit alles zal plaatsvinden op vrijdag 15 april om 19.45 vanuit het jeugdhonk. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn welkom. De avond duurt tot 21.30 uur. Deze avond zal meteen de laatste clubavond van dit clubseizoen zijn. Wat volgt is alleen nog het inmiddels traditionele en nu al onvergetelijke club-nachtje-weg-met-hemelvaart op 5 mei aanstaande. Informatie hierover krijgen jullie op de laatste clubavond. Mis deze dus niet!!

Tot 15 april!

De clubleiding
Cora Noordzij, Mariska de Rijk, Dirma Brand.

Vriendenmaaltijd

Hallo allemaal! Heeft u het al in uw agenda gezet?
Op 15 april, vrijdag aan het begin van de avond, is er de volgende vriendenmaaltijd. U kunt zich opgeven via dirmabrand@gmail.com of bij een van onderstaande personen. Binnenkort ziet u de flyer met alle informatie verschijnen. U komt toch ook? Jong of oud, iedereen is welkom!
Een hartelijke groet van het voorbereidings-team.
Nelleke Pals, Jany Winterswijk, Anki van’t Hof, Dirma Brand.

Rommelmarkt / Bazar

Op zaterdag 12 maart is weer de jaarlijkse rommelmarkt/bazar van de Hervormde Kerk van Rhoon in gebouw ‘t Centrum aan de Bernhardstraat in Rhoon.
U kunt hiervoor nog spullen inleveren op as. Zaterdag 27 februari tussen 10.00 en 12.30
op de volgende adressen:
fam. De Mol Ghijseland 6 Rhoon (graag via de achterdeur)
fam. De Bruin Schroeder vd Kolklaan 79 Poortugaal
Villa het Oog Dorpsdijk 40 Rhoon

Heeft u nog mooie spulletjes die heel en schoon zijn, apparaten die het nog doen, dan is dit de laatste
ochtend dat u dat nog kunt inleveren.
Wij nemen geen videobanden meer in of televisies met beeldbuis omdat we deze niet meer kunnen verkopen. DVD’s , CD’s en flatscreens zijn wel welkom.

En graag zien wij u dan op 12 maart weer in ‘t Centrum waar om 10.00 de rommelmarkt begint.

Vriendenmaaltijd komt eraan! Helpt u mee?

Noteert u vast in uw agenda? De vriendenmaaltijd valt dit voorjaar op 15 april aanstaande. Het duurt nog even, maar via een wat langere voorbereidingstijd proberen we wat meer mensen te trekken naar de vriendenmaaltijd. Ook zijn we op zoek naar mensen die mee willen draaien in het team van de vriendenmaaltijd. Bijvoorbeeld een Bijbelverhaal vertellen voor de kinderen of helpen in het uitdelen en ophangen van de flyers en de posters voor de vriendenmaaltijd.
De vriendenmaaltijd is een activiteit voor jong en oud. Voor de kinderen is er altijd een bijbelverhaal, voor de volwassenen een kleine overdenking in de vorm van bijvoorbeeld een filmpje. We zingen en bidden met elkaar en is ruimte om elkaar te spreken. Daarnaast eten we met elkaar een lekkere broodmaaltijd. Er zijn geen kosten verbonden aan de vriendenmaaltijd, wel is er een collecte voor het goede doel.
Nogmaals, het duurt nog even; maar we hopen u op 15 april allen te ontmoeten bij de vriendenmaaltijd. In het komende kerkblad staat waar u zich op kunt geven en meer over de locatie en tijden. Heeft u na het lezen van dit berichtje zin om mee te werken aan de voorbereiding van de vriendenmaaltijd dan kunt u altijd contact opnemen met een van ons.
Nelleke Pals, Anki van ’t Hof, Jany Winterswijk en Dirma Brand.

Tienerclub JonG

Beste allen,
Wanneer jullie dit berichtje lezen hebben we hopelijk een leuke Sirkelslag avond achter de rug. Altijd spannend, altijd leuk!
Ook hebben we op vrijdag 22 januari een thema avond gehad, samen met de iBelieve. Het thema was: “Verkering en relaties”. Tijdens de avond hebben we nagedacht over stellingen als: “Ik zou het heel erg vinden als ik altijd alleen bleef”, of “In een relatie moet je vooral dingen doen die je samen leuk vindt”. Met een groep van ongeveer 30 jongeren hadden we een leuke en gezellige avond, die iedereen aan het nadenken zette. Want wat kunnen we nu uit de bijbel leren over het hebben van verkering? Hoe ga je om met trouw en vergeving in een relatie? We leerden dat het belangrijk is om dicht bij God te leven en dat we allemaal mooi zijn, zoals we zijn, omdat God ons heeft gemaakt en van ons houdt. Met een kleinere groep die na afloop nog even bleef, werd er nog nagepraat over foto’s op Facebook en in de media. Wat roepen de beelden die dagelijks op ons netvlies komen bij ons op? Kortom een nuttige avond met veel nadenkstof.
Voor de komende weken staan er weer een paar jonG avonden gepland.
Vrijdag 19 februari: Gewone clubavond met als thema: “De duivel”.
Vrijdag 4 maart: Gewone clubavond met als thema: “Occultisme”.
Vrijdag 18 maart: Uitje: We gaan samen bowlen. Wil je mee, geef je dan op bij de leiding.
De avonden beginnen 19.45 uur en duren tot 21.30 uur. Iedereen van 12 tot en met 16 is van harte welkom!

De clubleiding.
Mariska de Rijk, Cora Noordzij, Sigrid de Zeeuw, Dirma Brand.

Wereldgebedsdag 4 maart 2016

Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt.

Ook dit jaar weer zal op de eerste vrijdag van maart de wereld rond, in 183 landen Wereldgebedsdag worden gehouden. In Nederland gebeurt dit voor de 87e keer. De viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba. Het thema is ‘Ontvang MIJ als een kind’.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden en te vieren op vrijdag 4 maart om 15.00 uur in de grote zaal van de Klepperwei, Zwaluwenlaan 1.

Voorganger is mevr. Anja Bruijkers-Koel, organist dhr. Piet Hijzelendoorn. Mevr. Joke Meijboom-Speelman uit Pernis speelt op de dwarsfluit en leidt het gelegenheidskoor dat de samenzang ondersteunt. Er wordt een collecte gehouden voor verschillende projecten in Cuba.

Wie vervoer nodig heeft, kan bellen naar Ria Heezen (010-5015718) of Ali Molenaar (010-5016042).

Uitnodiging Kindertheater “Wondermooi”

Op 23 januari a.s. is er om 15.30 een voorstelling van kindertheater “Je bent een Parel” in ‘de Haven’ van Poortugaal. De voorstelling “Wondermooi”, gaat over Maartje die tijdens haar kampeervakantie op zoek gaat naar wie alles toch zo mooi gemaakt heeft. Samen met haar fototoestel, een tot de verbeelding sprekend decor en een kist vol attributen, beleeft ze met het publiek het scheppingsverhaal.
Kinderen kijken niet alleen toe tijdens deze voorstelling, maar worden uitgenodigd om alles mee te beleven. De geschiedenis van de schepping uit Genesis 1, is hier uiteindelijk de leidraad in.
Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen op een speelse wijze ervaren hoe bijzonder alles gemaakt is en hoe mooi God de mensen heeft gemaakt. Een boodschap die voor elk kind belangrijk is om te horen: “Je bent wondermooi!”
Alle kinderen zijn zaterdag 23 januari om 15.30 u, van harte welkom bij deze voorstelling in ‘de Haven’ van Poortugaal. De inloop is vanaf 15.00 uur en het kost 3,- euro per persoon.

Stapeldiner

Zaterdag 10 oktober is er de 2e versie van het stapeldiner. Dit jaar zal ook Poortugaal deelnemen aan het stapeldiner. De opbrengst van dit stapeldiner zal gaan naar “House of Hope” in Rotterdam. Het stapeldiner is een diner waarbij u drie verschillende gangen nuttigt, op drie verschillende adressen. Als ‘eter’ bent u in een groepje van ongeveer 6 personen te gast bij drie verschillende adressen. Als ‘koker’ kookt u één gang voor een groep van ongeveer 6 personen. U kunt hierbij uw voorkeur opgeven voor een gang ( voor, hoofd of na-gerecht ). Iedereen die uit eten gaat betaald, minimaal 10,- euro. Dit bedrag gaat geheel naar het goede doel. De kokers, koken vrijwillig en dragen zo hun steentje bij aan het goede doel.

Vorig jaar was het stapeldiner een groot succes en we ontvingen veel enthousiaste reacties achteraf. We hopen dat er dit jaar weer veel mensen zich opgeven voor het stapeldiner. Naast dat we een goed doel steunen, is het leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.

U kunt zich opgeven voor het stapeldiner bij Dirma Brand dirmabrand@gmail.com.

Opgeven kan tot 4 oktober

Marijke vd Meij

Dirma Brand.