Kerkdiensten in juni

Kerkdiensten in juni

Nu de overheid geleidelijk meer sociaal verkeer toestaat, stapsgewijs per 1 juni en per 1 juli,  hebben wij als kerkenraad opnieuw gekeken naar de optie om maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn in de zondagmorgendienst. Op dit moment zijn er enkele mensen standaard aanwezig, denk aan de predikant, 2 ambtsdragers, de koster, de muzikale begeleiding en de heren van de opname techniek. Zij worden als ‘personeel’ beschouwd, waardoor er per 1 juni dus gelegenheid is 30 gemeenteleden ook de dienst te laten bijwonen.

Als kerkenraad hebben wij dit besproken en wij menen dat wij u deze mogelijkheid moeten aanbieden. Zeker nu er voldoende ruimte in de kerk is om de aanwezigen verantwoord te spreiden. Er zal echter nog geen middagdienst zijn.

Hiervoor hebben wij de volgende procedure bedacht. Indien u 1 of meer kerkdiensten op 7, 14, 21 of 28 juni wilt bijwonen dan kunt u dit per mail melden aan: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com. Wilt u het volgende aangeven:

 • Of u alleen komt of met meerdere gezinsleden?
 • Of u 1 dienst wilt bijwonen of eventueel meerdere?
 • Indien er een zondag is dat u bent verhinderd, kunt u dat ook vermelden.
 • Of u  tot de zogenaamde risicogroep behoort, dat wil zeggen dat u 70 jaar of ouder bent. Wij willen echter geen leeftijdsgroepen en uitsluiten.

Mocht u niet over email beschikken dan kunt u ook bellen naar onze koster Nel Brouwer: 06-5354 7645. U kunt zich van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 2 juni aanmelden.

Dan nog een aantal opmerkingen:

 • Het wordt door de PKN ontraden om mee te zingen omdat dit een bron van besmetting kan zijn;
 • U kunt voorin wel een liedboek pakken om mee te lezen, gelieve deze (en de reeds aanwezige bijbel) te laten liggen bij uw zitplaats, zodat wij deze kunnen reinigen en terugleggen;
 • In de dienst is geen collecte rondgang. U wordt uitgenodigd om later via de website uw gift te doen;
 • De predikant en ouderling van dienst zullen na afloop niet meelopen naar de uitgang;
 • Er is geen kinderopvang en geen kindernevendienst. Wel is er voor kinderen een tekening of puzzel/rebus aanwezig die zij kunnen meenemen naar hun zitplaats bij de ouders;
 • Toiletgebruik wordt zoveel mogelijk beperkt, doch is mogelijk;
 • De dienst blijft via YouTube of kerkdienst gemist te volgen. Dit betekent dus dat er voorin een cameraopstelling aanwezig is.

Waarschijnlijk is het op basis van regelgeving mogelijk is om in juli nog meer mensen in de kerk toe te laten, wij zullen die optie nog uitwerken. De ervaringen met de juni kerkdiensten kunnen ons daarbij helpen.

De volledige tekst een uitleg is te lezen in Kerkdiensten in juni lees deze aandachtig door.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Thuis het Avondmaal meevieren, hoe doe je dat?

Op zondag 17 mei vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft erover nagedacht of het mogelijk is om online het Heilig Avondmaal te vieren. Dat wil zeggen dat u tijdens de viering thuis het brood en de wijn neemt. Kan dat wel op afstand? Bij het Avondmaal gaat het toch juist om het samen zijn met God en elkaar? We hebben gemeend dat het kan. We zitten met elkaar in een ongekende situatie en dit kan een nieuwe weg zijn (hoewel het een noodoplossing blijft). We mogen geloven dat de Heilige Geest ons ook zo zal bereiken en zegenen. We hebben het Avondmaal nu ook hard nodig!

Hoe zal de viering in zijn werk gaan? We hebben in onze kerk de traditie dat wie belijdenis gedaan heeft, aan het Avondmaal gaat. Je kunt ook zeggen: Wie gelooft in Jezus als Heer, is welkom aan zijn tafel. We laten u graag vrij of u het al of niet meeviert. Ook als u niet meedoet, is het waardevol om de dienst te volgen.

Wanneer het veilig mogelijk is binnen de overheidsrichtlijnen van 1,5m afstand, kunt u wellicht iemand uitnodigen (bijvoorbeeld een familielid met wie u toch al contact hebt), om het toch enigszins samen te vieren. Maar ook als u alleen bent, mag u zich met de gemeente verbonden weten.

U kunt dan vooraf enkele stukjes brood (het maakt niet uit welk brood) en een klein glaasje wijn (of druivensap) gereed zetten. Ik raad u aan om de tafel in uw huiskamer als een kleine Avondmaalstafel in te richten: het brood op een mooi bord, de wijn in een stijlvol glas of bekertje, een kaars die brandt, een bos bloemen op tafel. Op het moment dat de mensen in de kerk het brood en de wijn als het lichaam en bloed van Christus eten, doet u thuis ook mee.

Verder zal de viering grotendeels hetzelfde zijn als normaal, alleen iets korter. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact zoeken met mij of de diakonie. De Schriftlezing zal zijn uit Lucas 24:28-35, waar Jezus de maaltijd viert met de Emmaüsgangers. Het thema is dan ook ‘Avondmaal met Jezus aan huis’.

Een gezegende viering gewenst!

Ds Coen van Alphen | cdvanalphen@hotmail.com | 010 2009520

Klokkenluiden stopt, Avondgebeden gaan door

Afgelopen weken zijn van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot in het puntje van Limburg de klokken geluid. We zijn erg dankbaar dat we met elkaar zo’n verbondenheid gestalte konden geven. Omdat de maatregelen versoepeld zijn en we een nieuwe fase zijn ingegaan, zal aan deze actie een einde komen. De laatste luiding van de ‘klokken van hoop, troost en verbondenheid’ zal zijn op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, van 12.00-12.15 uur.

Als kerkenraden hebben we besloten om de Avondgebeden voorlopig door te laten gaan. In de periode dat we nog thuis zitten, blijven we bidden voor elkaar en voor de wereld! De Avondgebeden zijn te beluisteren en bekijken via de site van de Maranathakerk (kerkdienstgemist), elke woensdagavond van 19.15-19.45 uur.

Bevrijding

Denk mee over 3 en 10 mei – wat betekent voor jou ‘Bevrijding’?

Het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Maar Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden dit jaar thuis gevierd, in een totaal andere sfeer. Daarom heb ik aan de diensten van 3 en 10 mei het thema ‘Bevrijding’ gegeven. Dat past ook bij de tijd na Pasen, dat immers een feest van bevrijding is. Alleen, wat betekent ‘bevrijding’ in een tijd van crisis?

Wilt u, willen jullie daarover met me meedenken? Dat kan op twee manieren.

Ten eerste: Laat je associaties, gedachten of vragen bij dit thema en de Schriftlezingen aan mij weten. Op 3 mei is de Schriftlezing Psalm 126, een psalm van herinnering en verlangen. Op 10 mei lezen we Exodus 20, waarbij het vooral gaat om de aanhef van de Tien Woorden: ‘Ik ben de HEER. uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’.

Ten tweede: Wat is jouw favoriete lied dat past bij dit thema? Dan ga ik kijken of ik dat lied nu (of op een later moment) een plek kan geven in de diensten.

Reacties graag voor 28 april (dienst 3 mei) en 4 mei (dienst 10 mei). Dat kan per mail, post of telefoon. Alvast dank!

Ds Coen van Alphen | cdvanalphen@hotmail.com | 010 2009520

AVONDGEBEDEN

AVONDGEBEDEN op woensdag

Elke woensdagavond wordt er, aansluitend op het luiden van de klokken van hoop, troost en verbondenheid, een Avondgebed gehouden van 19:15 tot maximaal 19:45 uur. Dit Avondgebed wordt uitgezonden vanuit de Maranathakerk. Met muziek, het lezen van een Psalm, een gedeelte uit het Evangelie en voorbeden. Deze online-dienst is te beluisteren via kerkdienstgemist en wordt niet via YouTube uitgezonden. Predikanten Rob Maas en Coen van Alphen zullen voorgaan in het Avondgebed, waarbij verder alleen de organist aanwezig is. Als er voorbeden zijn dan kunt u die in een bericht naar hen sturen. We hopen als kerkenraad een vast punt in de week aan te bieden waar we elkaar kunnen ontmoeten en verbonden zijn door Gods Geest.

Digitaal Collecteren

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Aandachtspunten zijn hierbij:
De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente

Collecte diaconie en hervormde gemeente Rhoon: opbrengst collecte wordt evenredig verdeeld per dienst

Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Wij danken u voor uw gift!

Uitleg betaling:
Uitleg Digitaal Collecte doen – Hervormde Kerk Rhoon

Betaling:
Dit kan direct via de link https://www.samengoeddoen.nl/gift/5c2d4d20b9f3cd4514beb9616ef8469a
of door te klikken op het kerkzakje hieronder

kerkzakje

Kerkdienst in Beeld

DIENSTEN IN BEELD

Vanaf zondag 5 april kunnen de morgendiensten in de Dorpskerk niet alleen beluisterd worden, maar ook bekeken via Youtube. Klik op onderstaande link of zoek op ‘Dorpskerk Rhoon’. Zo kunnen we als gemeente nog meer met elkaar verbonden zijn. De dienst zal iets korter duren dan gebruikelijk. U kunt thuis alvast een kaars klaarzetten die u dan kunt aansteken, als teken van het licht van Christus.

Aan het begin van de dienst is er een moment voor de kinderen, die daarna zelf aan de slag kunnen met een verwerking. Deze verwerking is vooraf te downloaden vanaf de website van de kerk www.hervormdegemeenterhoon.nl/kindernevendienst . Ook andere informatie over de dienst kunt u daar vinden.

De dienst begint om 09.30 uur, maar denkt u aan de zomertijd? We hopen dat we met veel mensen de dienst kunnen meevieren!

De link naar het YouTube kanaal is https://www.youtube.com/channel/UCVgcUljcblrPNF_0lmiDMdA

Doneeractie Casa Lumina

Schoolreisje voor kinderen Casa Lumina

WAT IS CASA LUMINA?

Casa Lumina is een school en een sociaal centrum. Het doel van Casa Lumina is om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en kinderen in Oradea, Roemenië.

Voor de actie Casa Lumina is een doneerpagina aangemaakt.

WAT DOEN WIJ MET JE DONATIE?

Met jouw donatie maak je een schoolreisje mogelijk voor de kinderen van Casa Lumina.

https://www.geef.nl/nl/actie/casalumina/donateurs

Alvast bedankt voor je donatie!