Bazar / rommelmarkt 25 maart ‘t Centrum

Zaterdag 25 maart van 10:00 tot 17:00 uur is de bazar in ‘t Centrum.
Er zal op deze dag weer een hoop te zien en te beleven zijn voor iedereen.
Het rad van avontuur draait de hele dag, met hele mooie prijzen.
De overbekende boekenstand is weer fraai ingericht, waar u zeer zeker dat ene boek zult vinden, waar u al heel lang naar op zoek was!
Voor de kinderen is er een groot gedeelte van de bovenzaal ingericht, met spelletjes, tweedehands speelgoed, boeken, grabbelton en smincken!
Zelfgemaakte jam en zelfgebakken koek en cake afgewisseld met overheerlijke wafels. Er is voor iedereen wel iets! Ook voor verse Zeeuwse bolussen kunt u bij de bazar terecht.
Rond 17.00 uur zal de trekking zijn van de loterij, waarbij u o.a. een hele mooie fiets, gesponsord door de firma Stout, kunt winnen. Voor deze loterij zijn er overigens nog loten te koop op de dag zelf.

Een terugblik op de iBelieve in november en december

Even een terugblik op de laatste iBelieve avonden voor de kerstvakantie. Dit waren stuk voor stuk geslaagde (vrijdag)avonden. Op de avonden komen telkens gemiddeld 15 jongeren. Wat fijn om elke keer met zo’n gezellige groep mensen veel plezier te mogen beleven. De warmte en eenheid binnen de groep is erg bijzonder. Dat voerde ook de boventoon tijdens het uitje op 4 november. We gingen voetballen. Althans… ‘bubbel voetballen’. Opgesloten in een enorme luchtballon als pantser, met alleen de benen buitenboord om te lopen, werd er fanatiek gevoetbald. Wanneer je tegen iemand op botste, werd je naar achteren gelanceerd. De bubbel maakte het erg onhandig om te voetballen, maar had tegelijkertijd de functie van een valbreker. Dat zorgde voor de nodige hilariteit.
Dat de groep zich onderling zo verbonden voelt, is eenvoudig te verklaren. Tijdens de iBelieve avonden, die de jongeren overigens zélf voorbereiden, worden er vaak persoonlijke zaken besproken. Zo hebben we het over bidden gehad en hoe we kunnen voorkomen dat het een ‘’sleur’’ wordt. Weer een andere avond, onze Sinterklaasavond, ging het over de uitspraak ‘’ik ben toch zeker Sinterklaas niet?’’ Naast weer heel veel gezelligheid en cadeautjes uitpakken (en weggeven), maakte deze uitspraak veel los over het omgaan met geld.
Onze laatste vrijdagavond ging over de hoogste Koning, die afstand deed van zijn troon om de minste te zijn. Hij werd voor ons de meest onaanzienlijke met de grootste impact. Dat wij onszelf onaanzienlijk vinden, betekent niet dat Gods plan met ons kleiner wordt. De jongeren spraken over welk pad God met hen wil bewandelen.
Na de kersvakantie gaan we weer vrolijk verder. Dan zullen de avonden in het teken staan van de vruchten van de Geest.

Keep in touch!

In 2017 hopen we een aantal thema avonden te gaan organiseren met als doelgroep ; singles en gezinnen (mét en zonder kinderen) in de leeftijd van 25 tot 55 jaar. (Je bent uiteraard ook van harte welkom wanneer je geïnteresseerd bent maar niet in de genoemde doelgroep valt )
De thema avonden zullen we vanaf nu aankondigen onder de nieuwe naam; “Keep in touch”.

Wat willen wij jullie bieden:
• Aansprekende thema’s
• Inspirerende sprekers
• Afsluitend een netwerk borrel
• Laagdrempelig en toegankelijk

Ons jaarthema is: Christen zijn anno 2017
Pak je agenda en reserveer alvast de volgende avonden;
zodat je geen excuus hebt om niet te komen!
• 26 januari 2017
• 30 maart 2017
• 18 april 2017

Nadere informatie volgt in het volgende kerkblad of via de bekende sociale media kanalen.
We rekenen op uw/jou aanwezigheid!

Groeten,
Lisette, Dirma, Arthur en Peter

Concert Tim Hermsen voor Casa Lumina

De Stichting Vrienden van Casa Lumina (werkzaam in de TweedekansWinkel in Rhoon) mag in de Dorpskerk van Rhoon, een Gospelconcert organiseren.
De zanger is Tim Hermsen en hij wordt bijgestaan door een aantal live artiesten, w.o. een violiste en een koor van ongeveer 15 zangers en zangeressen en misschien door zijn zuster Mirjam, die ook prachtig kan zingen. Tim is opgegroeid in een gelovig, muzikaal gezin maar beschouwde de muziek altijd als zijn hobby. Ruim 5 jaar geleden heeft hij het roer omgegooid en heeft zijn goede baan opgezegd om fulltime zanger, arrangeur, dirigent, drummer, songwriter en pianist te worden. Hij heeft inmiddels 2 succesvolle CD’s uitgebracht.
Tim zingt recht uit zijn hart en dat is aan de teksten en muziek van zijn nummers zeer goed te horen.
U kunt bij dit concert aanwezig zijn op zaterdag 26 november 2016. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur. In de pauze is de koffie en thee gratis. De plaatsen zijn niet gereserveerd en uiteraard is het batig saldo bestemd voor Casa Lumina, een sociaal centrum in Oradea, Roemenië, dat zich inzet voor de allerarmsten in de stad daar.
Casa Lumina is een project van Children’s Relief te Krimpen aan de Lek en wordt gesteund door de drie kerken in Rhoon. De kaarten kosten € 7.50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de TweedekansWinkel, Dorpsdijk 149 te Rhoon en aan de kerk op de avond zelf.

Startactiviteit zondag 11 september

En toen was de zomervakantie alweer voorbij en staat het nieuwe winterwerkseizoen weer voor de deur. Ook dit jaar beginnen we het winterwerk met de steeds terugkerende picknick, direct aansluitend na de startdienst in de Maranathakerk op zondag 11 september a.s.. Het thema van deze picknick zal zijn: “Samen bij Één! Het jaarthema van de HGJB wordt hier elk jaar voor gebruikt. Dit thema komt ook verder in het seizoen terug in het clubwerk. Bij de HGJB op de site, (www.hgjb.nl) staat heel mooi omschreven wat de gedachte achter het jaarthema is. In het kort komt het er op neer dat jong en oud een volwaardige plek in de gemeente innemen. Jongeren mogen ervaren dat ze niet zonder de betrokkenheid van een christelijke gemeenschap kunnen en ouderen ervaren dat jongeren wezenlijk deel uitmaken van de kerk van nu. Tijdens de picknick willen we hier verder over spreken met elkaar in de vorm van een interactieve activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Er wordt voor broodjes en drinken gezorgd. Het is leuk wanneer een ieder die komt iets te eten meeneemt voor ongeveer 10 personen. Dit hoeft niets ingewikkelds te zijn, dus laat u hier niet door ontmoedigen. We hopen weer op een grote opkomst en bovenal op een goed samenzijn waarin we ons verbonden weten met elkaar, maar bovenal met Één!

Stapeldiner 8 oktober

Op 8 oktober is er weer een Stapeldiner, geef je op bij Dirma!

Stapeldiner 8 oktober 2016

Pauluskerk
Als we kort samenvatten wat de pauluskerk in Rotteram doet, dan is dat:
De Pauluskerk ‘wil helpen waar geen helper is’. Voor iedereen die bij de Pauluskerk aanklopt gaat de deur open en wordt er een thuis aangeboden, of zelfs meer dan dat. De Pauluskerk is niet alleen een plek om een kop soep te eten of een spelletje te doen. Er worden diverse activiteiten aangeboden om de negatieve spiraal waar je als mens in kunt komen om te buigen. Activiteiten om de levenskracht van mensen te versterken. Zoals advies aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maatschappelijk werk, bezinning, creatieve activiteiten en taalcursussen. Daarnaast is de Pauluskerk een uitgifte punt van de voedselbank. Er is een huisarts, tandarts, fietsenwerkplaats en kapper.

Doe mee met het stapeldiner!!
De gehele opbrengst gaat naar dit goede doel

JonG club 2016-2017

De jonG club gaat weer van start op vrijdag 16 september a.s. We beginnen dit seizoen met een Japanse avond. We hopen uiteraard op een grote opkomst van tieners tussen de 12 en 16 jaar. In de komende weken krijg je een uitnodiging. Maar ook als je geen uitnodiging hebt gekregen ben je van harte welkom! Nodig gerust vrienden en vriendinnen uit voor deze eerste avond. Het wordt vast erg gezellig en lachen met elkaar.

De avond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.30 uur. Tienerclub JonG komt altijd samen in het Jeugdhonk van ’t Centrum. De avonden zijn gevuld met gezellig samenzijn, spel en lachen, zingen, bidden, spreken over allerdaagse thema’s en kijken wat we uit de Bijbel kunnen leren over deze thema’s. Iedereen tussen de 12 en 16 is van harte welkom.

De volgende avonden na 16 september zijn; 30 september en 28 oktober.
We zien jullie graag!

De clubleiding
Mariska de Rijk, Cora Noordzij en Dirma Brand.

Verslag Oradea reis 2016, deel 4 en slot

Dag lieve vrienden en familie, hierbij ons slotverslag.

Nu Annemieke toch te moe is om tot rechtsvervolging over te gaan zijn er vandaag geen rectificaties en starten wij direct met het verslag van het bezoek aan de gevangenis van afgelopen dinsdagmiddag.

We deden dit met Adrie, Annemieke, Marian, Olga, Hilko, Bert en Gerard. De start was ietwat ongelukkig toen Bert in de wachtruimte een Roemeense dame tegenkwam die hem bekend voorkwam. Sociaal bewogen als Bert is vroeg hij belangstellend of ze ‘haar man in de gevangenis kwam bezoeken’. Het bleek echter dat ze ons tezamen met enkele medewerkers van Casa Lumina kwam assisteren bij ons bezoek en dat haar man zelfs nog nooit een parkeerbon had gehad. Zo’n bezoek blijft altijd iets aparts. Wij zitten dan voorin de zaal met naast ons enkele medewerkers van Casa Lumina en hun dominee Cristi. En in de zaal dan zo’n 30 zware jongens. We hadden dus een iets ander uitzicht dan ds. Bijl of ds. Maas normaliter hebben. De Roemenen zingen dan enkele liederen, de dominee houdt een preek waarbij als het te lang duurt hardop door de aanwezigen amen wordt geroepen en wij hebben een drietal liederen gezongen, op gitaar begeleid door Annemieke. Tussendoor heeft Carla nog een indrukwekkend getuigenis afgelegd over hoe het geloof haar in haar leven tot steun en bemoediging is geweest, wat dan door Olga in het Roemeens werd vertaald.

Woensdagochtend hebben wij ieder 2 gezinsbezoeken afgelegd.

Op familiebezoek
Op familiebezoek

Het totaal aan gezinsbezoeken deze week kwam uit op 16, waarbij elk gezin 20 euro ontving plus een koffer met kleding plus een tas met levensmiddelen. Ten opzichte van onze bezoeken van jaren geleden hebben wij de indruk dat de algemene levensstandaard iets is verbeterd, met name op het gebied van de huisvesting. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling, al blijven er schrijnende gevallen over (zie foto). Wanneer er een kostwinner is weten ze zich meestal wel net te redden, het probleem ontstaat vooral als er werkloosheid of ziekte komt waardoor het inkomen wegvalt en er geen sociaal vangnet is. De meest schrijnende gevallen hebben wij nog extra dankzij uw steun kunnen helpen door bijvoorbeeld een maand huur of de energienota te betalen. Ook hebben wij 2 jonge stellen gesteund zodat zij kunnen trouwen, wat zij, ook uit geloofsoverweging, dolgraag wilden.

Woensdagmiddag zijn wij naar een afgelegen zigeunerdorp geweest, waar men nog leeft in hutten.

zingen in het zigeunersdorp
Zingen in het zigeunerdorp

Toch zie je ook hier enkele positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld waar wij voorheen nog letterlijk over grasheuvels moesten rijden was er nu een min of meer verhard pad. Hier hebben we ons Bijbelse toneelstuk opgevoerd en opnieuw gezongen en goederen uitgedeeld. Ook hadden wij een nieuwe voetbal meegenomen. Omdat de zigeuners nu niet bepaald bekend staan om hun fijnbesnaarde voetbalspel waren er slechts weinig van onze groep bereid om lijf en ledematen te riskeren. Slechts de onverschrokken Hilko, bijnaam de Hilko de Tank, vond dat hij de eer van Nederland hoog moest houden. Al bleek zijn motoriek wat roestig en is het vermoeden dat op de plek waar hij 30 minuten heeft gestaan wel nooit meer gras zal groeien.

Woensdagavond was de slotmaaltijd met de onvolprezen medewerkers van Casa Lumina.

Donderdag stond in het teken van de terugreis, vertrek uit Oradea om 10.30 uur en na een voorspoedige terugreis kwamen we om 17.00 uur weer bij huize Pals aan. En wat fijn om dan weer onze familie in de armen te mogen sluiten.

Wij willen een ieder hartelijk danken voor de getoonde belangstelling en het meeleven en zonder jullie hadden wij de mensen aldaar nooit zo (financieel) kunnen steunen. Zoals bekend betalen wij als de reizigers zelf voor onze reis en ons verblijf, zodat alle gelden die wij uit collectes en giften ontvingen, zo’n EUR 3.000, aan het goede doel is besteed. Ruwweg 1/3e deel aan gezinshulp en 2/3e deel aan het werk van Casa Lumina. Want waar wij zien dat het levenssituatie van de gezinnen langzaam verbetert, heeft Casa Lumina zelf onze financiële steun nog broodnodig, nu de algehele steun vanuit het zendingswerk onder druk staat.

Wij mogen dus weer dankbaar terugkijken op deze bemoedigingsreis en ook onderling hebben wij het bijzonder fijn gehad.
.
Een hartelijke groet van Adrie&Lente, Annemieke&Carlijn, Bert&Jasmine, Hilko&Nadine, Olga, Carla, Gerard, Jany, Nelleke&Wouter en Marian.

groepsfoto Oradea reis 2016