Voorlopig geen middagdiensten

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin nog meer sociale distantie wordt gevraagd en nog minder sociaal verkeer wordt aanbevolen heeft het merendeel van de kerkenraadsleden het voorstel van het moderamen overgenomen om voorlopig geen middagdiensten te houden in de Dorpkerk.

Het is niet duidelijk hoe lang deze situatie zal duren. Wel zullen de ochtenddiensten voorlopig online te beluisteren zijn en gehouden worden in het bijzijn van een aantal kerkenraadsleden.

De vraag is, om deze info zoveel mogelijk onder gemeenteleden te verspreiden, m.n. onder de vaste bezoekers van de middagdiensten.

De kerkenraad.

Klokken van Hoop in Albrandswaard

Klokken van Hoop Albrandswaard

Klokken van Hoop in Albrandswaard

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.

Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Klokken als teken van hoop

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, willen we als kerken in Albrandswaard letterlijk van de torens hoop laten horen.

Op drie woensdagavonden van 19:00-19:15 uur luiden we de klokken van onze kerken. Op woensdagavond (Dag van nationaal gebed) 18 maart en op 25 maart en 1 april.

Waarom luiden we de klokken?

 • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten;
 • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen;
 • Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Klokken van Hoop is een initiatief van de Paradijskerk Rotterdam www.klokkenvanhoop.nl

De kerken in Albrandswaard

Brief ds Van Alphen: Kerk-zijn in tijden van corona

Brief ds Van Alphen: Kerk-zijn in tijden van corona

Rhoon, 16 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Het openbare leven ligt stil in Nederland. Mensen werken thuis, de scholen zijn gesloten. Alle nodige maatregelen worden getroffen om het coronavirus in te dammen. Het is voor iedereen verwarrend: dit hebben we zo niet eerder meegemaakt.

Het is ook een vreemde gewaarwording om op zondagmorgen níet in de kerk samen te komen. De laatste keer dat de kerkdeuren op zondagmorgen gesloten bleven, was ten tijde van de Watersnoodramp. Het voelt tegenstrijdig om in tijden van crisis niet naar de kerk te gaan: dan heb je elkaar toch juist nodig! Bij elke andere crisis zou dat inderdaad gelden. Nu is het andersom. We helpen elkaar nu door de kerk dicht te houden en fysiek afstand te bewaren.

De techniek blijkt in deze situatie een zegen. Al jaren zijn de kerkdiensten online te volgen. Dat is nu dé manier om met elkaar verbonden te blijven. Op 15 maart is de morgendienst (net als in veel andere kerken) alleen via internet uitgezonden,  en de komende weken blijven we dat doen. Zo kunnen we toch samen bidden, luisteren we naar het Woord van God en houden we de lofzang gaande.

Velen van u zullen de dienst hebben meegeluisterd. Heel bijzonder, vond ik het zelf. Met (kleinere) kinderen in huis moet je misschien creatief zijn. Met mijn kids hebben we liedjes gezongen, gelezen uit de Samenleesbijbel en nagedacht over een paar vragen. Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt. Het is een mooie manier om in gesprek te komen over het geloof. Op internet zijn er genoeg werkvormen te vinden. Op wat voor manier dan ook, ik moedig u van harte aan om op zondagmorgen iets van een kerkdienst te blijven vieren! Natuurlijk missen we het samenkomen met onze broeders en zusters – maar juist in dat gemis weten we ons nu verbonden.

Nederlanders, let een beetje op elkaar, zei minister Bruins. Dat blijven we in de kerk natuurlijk ook doen! Het is nu wel verstandig om terughoudend te zijn met het pastorale bezoekwerk. Telefonisch of met een kaartje kunnen we ook met elkaar meeleven. Zeker de ouderen en hen die ziek zijn mogen we niet vergeten. Zelf was ik bezig met een kennismakingsronde door de gemeente. Voor dit moment ben ik daar mee gestopt. Wel ben ik telefonisch bereikbaar. Ook ben ik beschikbaar voor crisispastoraat. Aarzelt u in geval van ernstige ziekte of rondom overlijden dus niet om contact op te nemen.

In deze Veertigdagentijd/Lijdenstijd zijn we als kerk op weg naar Pasen. We weten niet hoe de komende tijd eruit zal zien. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Voor christenen is dat geen vreemd thema. We mogen eerlijk onder ogen zien dat we stof zijn, maar we mogen óók weten van Gods ontferming over ons mensen (lees Psalm 103). En we houden ons vast aan onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en gezegd heeft: Ik ben met jullie, alle dagen (Matteüs 28:20).

Met hartelijke groet,

Ds Coen van Alphen
cdvanalphen@hotmail.com
010 2009520

P.S. Hoe geven jullie vorm aan de zondagmorgendienst thuis? Ik vind het leuk om iets terug te horen. Ook andere reacties op deze brief van harte welkom via email.

Nationale dag van gebed 18 maart ivm coronavirus

Dag van Nationaal Gebed - promotieafbeelding vierkant - met logos

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment. Deze momenten volgen de getijden: om 9, 12 en 15 uur en om 19 uur de afsluiting. Deze inleiding is een live stream vanuit de EO studio met enkele gasten uit de breedte en diversiteit van de kerk. In 15 tot 30 minuten wordt het onderdeel inhoudelijk neergezet en gaat een predikant voor in gebed. Vervolgens kan een ieder tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek en/of via socialmedia met hashtags en/of meekijken bij een lokale of provinciale livestream. Inhoudelijk volgt de gebedsdag de lijn die in het e-boekje ‘Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieen’ wordt ingezet:

Volledige uitnodiging:
Uitnodigingsbrief Dag van Nationaal Gebed ivm Corona virus (Maart 2020)

http://www.nationaalgebed.nl/

https://eo.nl/nationaalgebed

 

Mededeling in verband met het coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Komende activiteiten (tot 1 april 2020) in de Hervormde Gemeente Rhoon

Beste gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Rhoon,

Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona virus en de maatregelen van de Nederlandse overheid en het advies van de PKN , heeft de kerkenraad het volgende besloten:

 • De komende drie weken zullen  de morgendiensten alleen via internet te beluisteren zijn via hervormdegemeenterhoon.nl of rechtstreeks op kerkdienstgemist.nl. De invulling van deze diensten is  dan als volgt:
  de predikant houdt een (aangepaste) dienst in aanwezigheid van de kerkenraad.
 • Het Heilig Avondmaal wordt op zondag 22 maart niet gevierd.
 • De middagdiensten gaan wel door.
 • Grote gemeente-activiteiten zijn afgelast.
 • Het al of niet doorgaan van kleinere gemeente-activiteiten wordt overgelaten aan de leidinggevenden daarvan.
 • Onze predikant  is  beschikbaar voor crisispastoraat en is tevens telefonisch bereikbaar.

Wij verzoeken u dit bericht te verspreiden onder zoveel mogelijk gemeenteleden.

De kerkenraad.

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM of de Rijksoverheid.

 

 

V&T- boekje met activiteiten Bonhoeffer75

Voor u ligt een V&T- boekje met activiteiten voor het hele seizoen gerelateerd aan Bonhoeffer75. April 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven met gedichten en gebeden aan en voor zijn familie en naasten, maar ook voor zijn medegevangenen. Wie kent niet deze tekst van Bonhoeffer…

In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag….

Rond het thema gevangenschap, verzet, oorlog zijn tal van evenementen gepland, zoals een lezing over de oorlog door Bert Euser, een lezing over het leven en werk van Bonhoeffer door ds. Hans Buurmeester, schilderen aan de hand van gedichten van Bonhoeffer, avonden met gastsprekers (een officier van justitie voor terrorismebestrijding, een bankdirecteur, een rechter) over morele dilemma’s in hun eigen werk.

Alle activiteiten worden te zijner tijd vermeld in de kerkbladen en lokale media. Een inspirerend seizoen toegewenst!

Boekje V&T 2019-2020

Programma V&T 2019-2020 Bonhoeffer

Komt u ook zingen?

Zaterdag 26 oktober a.s. zal er weer een koor- en (veel) samenzang
avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor  “Door Eendracht
Verbonden”, en gemengd koor Canticum, beide uit Stellendam olv Jurriën
van Kooten.
Spreker deze avond is dhr E. de Jongh.
Samenzang zal worden begeleid door Ilse, Anouk en Fleur Nootenboom op
respectievelijk trompet en saxofoon.
Het orgel zal worden bespeeld door Wiljan de Geus.
Aanvang 19.30 uur.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Heeft u vervoer nodig, om op deze avond naar het concert te komen, neem
dan contact op met Kees Moijses, telf: 010-5013185. Graag na 18.00 uur
bellen.