Actie kerkbalans gaat zaterdag 20 januari in Rhoon van start

Hervormde gemeente Rhoon luidt op zaterdag 20 januari om 13.00 uur de klokken van de Dorpskerk. Zo luiden we letterlijk de Kerkbalans in, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. De kerk heeft een onmisbare plek in de samenleving. Omdat de lokale kerk zonder bijdragen van de leden niet kan bestaan, is er de Actie Kerkbalans. De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018.

In heel Nederland
Actie Kerkbalans gaat op 20 januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube ook landelijk van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen en Joanne Bijleveld. Zij maken in een afwisselend programma de winnaars van de eerste Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ bekend. En ze leggen tijdens de uitzending contact met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
Lees meer op www.kerkbalans.nl

Kerstoptreden Gaudio in Dorpskerk

Ook dit jaar brengt vocaal ensemble Gaudio in de regio Rotterdam in een viertal kerken gewoontegetrouw weer een programma naar de Engelse traditie van het Festival of Lessons and Carols. Zij doet dit onder de titel ‘Kerst, gezongen en gezegd’.
Koorzang en samenzang van kerstliederen vormen een sfeervol geheel, afgewisseld met orgelspel, bijbelfragmenten en gedichten. Dit jaar staan naast een aantal bekende advents- en kerstliederen onder andere ook Dixit Maria ad angelum van Hans Leo Hassler en het liefelijke Dormi Jesu en What Sweeter Music van John Rutter op het programma.

Gaudio hoopt ook dit jaar weer veel toehoorders een mooi uur van voorbereiding op Kerstmis te bieden. Na afloop van het programma is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een glaasje glühwein of een kop koffie of thee.

De naam Gaudio (uit het Latijn) betekent “voor de vreugde” en dat past prima bij dit gezelschap, waarin beroepsmusici en amateurs samenwerken. Gaudio telt 25 leden.
Dirigent is Wouter Blacquière en als organisten werken mee Niek van der Meij, Ben Roest en Aad Zoutendijk. Behalve in Vlaardingen zingt Gaudio ook nog in Rotterdam, Delft en Rhoon.

De uitvoeringen zijn op zondag 10 december, 20.00 uur in de Grote Kerk van Vlaardingen, Markt 63, op zaterdag 16 december om 16.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 in Rotterdam, op zondag 17 december om 19.00 uur in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 in Delft (vesper) en op zaterdag 23 december om 16.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsdijk 65 Rhoon. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte na afloop.

Meer informatie vind u op www.gaudio.nl

Gemeente opbouwdienst 19 november

Jong en oud, iedereen is van harte uitgenodigd voor de gemeente opbouwdienst van 19 november om 17:00 uur.
De dienst is voorbereid door de iBelieve groep van de hervormde en gereformeerde kerk Rhoon en zal worden geleid door ds. Van Pelt uit Rotterdam.
Hij zal spreken over het thema en daarbij laten zien hoe we ons vertrouwen op God kunnen vasthouden in goede en slechte tijden. Een aansprekend thema dat van toepassing is op ieders leven.

Na de dienst eten we samen een broodje, met daarbij ook dit keer een speciale verrassing!
Tenslotte zal er een bespreking zijn van het thema in kleine groepen. Altijd een mooie mogelijkheid om van elkaar te leren en om elkaar beter te leren kennen.

Voor de kinderen tot 12 jaar zal er zowel tijdens de dienst als na de maaltijd een apart programma worden georganiseerd.

Deze dienst is voor alle leeftijden. We willen graag met jong en oud ons geloof delen!

Concert kinderkoor de Regenboog 16 juni

Beste gemeenteleden,

Op vrijdag 16 juni om 19.00 uur in de Haven, zal kinderkoor de Regenboog uit Poortugaal een concert gaan geven samen met kinderkoor de Regenboog uit Krimpen aan de IJssel.

Dit concert is een benefiet concert en de opbrengst is voor het goede doel. De kinderkoren zullen samen liederen ten gehore brengen, maar ook ieder apart zullen ze van zich laten horen.
De toegang is gratis, collecte bij de uitgang.

U/ jij komt toch ook?

Groetjes van de leiding en de kinderen van beide kinderkoren.

Terugblik Keep in Touch

Op moment van schrijven kijken we terug op drie mooie “keep in touch”avonden. De eerste avond was de spreker; Reinier Sonneveld. Hij sprak over het doel van dit leven. Reinier bracht via een aantal teksten uit de bijbel het doel van de mensheid naar voren. Het was een inspirerende avond, welke afgesloten werd met een speed-date-sessie. In deze speed-date ontmoette je drie verschillende personen, elk drie minuten lang. In deze drie minuten was de vraag: “Wie is Jezus voor jou?”. Het was bijzonder en bemoedigend om in 9 minuten, drie verschillende verhalen te horen van mensen.

De tweede avond waren Rob en Marijke Hondsmerk te gast en zij spraken over het huwelijk. Naast dat er op deze avond veel gelachen is ,over de voor iedereen herkenbare verschillen tussen mannen en vrouwen in het huwelijk, werd er ook serieus nagedacht over Jezus als fundament in je huwelijk. De avond werd afgesloten in twee groepen. De mannen en de vrouwen. Beiden kregen dezelfde opdracht; Schrijf een brief aan je partner met 5 punten die je zo in hem/haar waardeert. Iedereen ging, na wat grapjes, vol goede moed aan de slag. De brieven hebben hopelijk bij iedereen thuis verder zijn uitwerking gedaan.
De derde avond was Frans van Santen aanwezig. Frans sprak over het thema werk/kerk. Gaan carrière en geloven samen?, kun je in elk beroep christen zijn?…zomaar wat vragen welke aan de orde kwamen. Frans had een fijne, praktische insteek op zijn verhaal. Frans noemde wat voorbeelden hoe je in elke omgeving als christen zichtbaar kan zijn en wat kan betekenen voor de mensen/collega’s om je heen. We sloten de avond af met bespreking in kleinere groepen, waarbij we nadachten over werken en geloven.

De drie avonden werden afgesloten met een gezellige borrel met hapjes. We kijken terug op drie mooie, bemoedigende avonden, die steeds bezocht werden door 30 a 40 personen. De komende week zullen wij de avonden uitgebreid evalueren en kijken hoe deze voortgang kunnen krijgen in het nieuwe seizoen. Hulp hierbij is altijd gewenst. Heeft u het verlangen dat meer mensen in het leven van alledag het geloof in Jezus mogen uitleven? En kunt u wat tijd vrijmaken om hier over mee te denken? Dan bent u van harte welkom om het team te versterken.

Het voorbereidingsteam.
Arthur de Leeuw
Peter Blijleven
Lisette Breugem
Dirma Brand

Terugblik tienerclub jonG

Het seizoen zit er al weer op. Op moment van schrijven tref ik de laatste voorbereidingen voor het hemelvaartkamp. Ook dit jaar gaan we weer met een groep van 14 tieners en 4 leiding op kamp. Dit jaar naar Delft. We hebben er zin in.
We kijken terug op een geslaagd seizoen met veel nieuwe, gezellige tieners. Ook dit jaar deden we weer mee met Sirkelslag en wonnen we niet. We hadden een diaconale actie waarbij we mensen in Rhoon en Poortugaal bemoedigde met cakejes en bijbelteksten. We hielden thema avonden over onderwerpen van alle dag, over angst, over hoop, over bidden, etc. De bijbel ging open, we zongen en hebben gebeden met elkaar. We deden grappige spellen door de tieners zelf georganiseerd. Elke avond stuurden we een bemoedigend kaartje naar iemand die wel een steuntje in de rug kon gebruiken of iemand die iets te vieren had. Ook hadden we een avond samen met de I Believe waarbij spreker ‘Jan Willem van Dijk’ van de HGJB vertelde over Gods leiding in je leven. Ook hielpen dit jaar een aantal jongeren van de I Believe bij de club. Erg fijn! We zijn jullie erg dankbaar. Al met al was het weer een druk seizoen waarin we veel van Jezus mochten leren en er voor elkaar konden zijn. De tienerclub is een waardevolle plek voor tieners. Waar ze leren van Jezus en omzien naar elkaar. Zonder leiding kan een tienerclub niet draaien. Volgend seizoen is er zoals het er nu uitziet, leiding tekort. Wie maakt eens in de twee weken een vrijdagavond vrij voor deze mooie tieners en versterkt het team?

Voor nu zit het er bijna op…maar eerst nog een mooi hemelvaartkamp.

De leiding van tienerclub jonG
Cora Noordzij
Mariska de Rijk
Engel Barendregt
Dirma Brand.

Uitnodiging Keep in Touch avond

Op 18 mei 2017, spreekt Frans van Santen, op een “Keep in Touch” avond in ’t Centrum, Bernhardstraat 3, in Rhoon. “Keep in Touch” is een nieuw initiatief voor en door mensen in de leeftijd van 25 – 55 jaar in en rondom Albrandswaard. Deze avond zal de 3e van dit seizoen zijn. Tot nu toe wordt “Keep in Touch” goed bezocht en zijn we dankbaar met de positieve reacties die we terugkrijgen. Keep in Touch wil mensen op een laagdrempelige manier inspireren en motiveren tot een bewust, dagelijks leven in verbondenheid met God, Gezin en Gemeente. Hiertoe worden er bijeenkomsten georganiseerd met aansprekende thema’s, sprekers en een aansluitende netwerk borrel. Op 18 mei zal Frans spreken over het thema: “Werk vs. Kerk. Frans neemt een schat van ervaring mee. Hij werkte zes jaar als adviseur voor een advies en managementbureau binnen de publieke sector. Daarnaast volgt hij sinds 2010 in deeltijd verschillende vakken Theologie aan de Universiteit van Utrecht, voorbereidend op een predikantsmaster. In het dagelijks leven is hij verder actief in Crossroads International Church, als counselor en kringleider. Frans is de nieuwe directeur van netwerk IMPACT, een netwerk voor christelijke young professionals, waar christenen elkaar opbouwen en de handen ineen slaan.

Er wordt in de huidige tijd veel gevraagd: Je moet en ambitie tonen op je werk, een bijdrage leveren aan de opbouw van de kerk, investeren in persoonlijke ontwikkeling en vriendschappen. Over deze onderwerpen zal Frans spreken en ons hopelijk handvatten meegeven hoe hier als christen in deze tijd mee om te gaan.

De avond begint om 20.00 uur en is om 22.15 uur weer afgelopen. Kom en laat u inspireren. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.hervormdegemeenterhoon.nl/keep-in-touch

Vriendenmaaltijd 12 mei 2017

Vriendenmaaltijd

Wat is de vriendenmaaltijd?
Bij de vriendenmaaltijd is iedereen welkom, jong en oud. We eten met
volwassenen en kinderen samen een broodmaaltijd. Voor de kinderen is er een
kinderactiviteit met een verhaal en schminken. Eet ook gezellig mee!

Wanneer: Vrijdag 12 mei 2017
Waar: Maranathakerk
Voor wie? Voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten. Voor jong en oud.
Tijd: 17:45 uur – 19:30 uur.

Meer info of opgeven dirmabrand@gmail.com