Diensten in de Stille Week 2019.

Op Witte Donderdag is er een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk om 19.00 uur, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een kringviering en aansluitend kan desgewenst gezamenlijk in de kerk naar The Passion gekeken worden. Deze dienst wordt geleid door Ds. R. Maas.

Op Goede Vrijdag zijn er om 19.30 uur gezamenlijke diensten in de Dorpskerk en in de Maranathakerk, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht wordt.
In de Dorpskerk gaat Ds. R. ten Napel voor uit ’s Gravendeel .
In de Maranathakerk gaat Ds. R. Maas voor en in deze dienst zullen de hedendaagse iconen van
Mw. A. M. v.d. Wilt als leidraad gebruikt worden.
Op Stille Zaterdag is er een gezamenlijke Paaswake in de Maranathakerk.
Deze begint om 22.00 uur en wordt geleid door Ds. R. Maas.

Op Paasmorgen zijn er diensten in beide kerken, die om 9.30 uur beginnen.
In de Maranathakerk gaat Ds. R. Maas voor en in de Dorpskerk gaat Ds. G.H. v.d. Graaf voor.
In de Dorpskerk worden 10 minuten voor aanvang van de dienst al Paasliederen gezongen.
De 3 koper blazende zusjes Nootenboom werken mee aan deze Paasmorgendienst.

De collectes op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn bestemd voor een Kerkinactie project, dat ondersteuning biedt aan Christenen in Pakistan. OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof.

De kerkenraden van beide kerken en de Stille Week Commissie wensen u gezegende dagen toe.

Grote Bijbelquiz Albrandswaard 2019

Op woensdag 13 maart 2019 is het zover: in de Maranathakerk, Kleidijk 2 te Rhoon, wordt weer de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbel Genootschap gehouden.
We kunnen inmiddels wel spreken van een jaarlijks terugkerende traditie.
Op een ontspannen en gezellige wijze wordt onze kennis van de bijbel getest, en de ervaring heeft geleerd dat er soms heel verrassende uitkomsten zijn!

Van 18:45 tot 19.15 uur is er inloop en koffie, en om 19:30 gaan we starten. De avond zal rond 21:30 afgelopen zijn. In afwachting van de prijsuitreiking is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Als team van 6 personen of als individu, jong of oud, u/je bent van harte uitgenodigd om vanaf heden weer in te schrijven voor deze quiz. Bij aanmelding van een team graag de namen van de deelnemers én de teamnaam opgeven. Bij individuele aanmelding wordt u/je door ons ingedeeld in een team.
Aanmelden kan via het mailadres: bijbelquiz2019@gmail.com of telefonisch: Marjan van der Kaaij- den Arend 010-5015991 of Sally van de Graaf- Leentfaar 010-4298184.

Koor en samenzang

Zaterdag 3 november a.s. zal er een koor- en (veel) samenzang avond worden gehouden in de Dorpskerk van Rhoon.
Medewerking verleent het Christelijk mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Stellendam, olv Jurriën van Kooten.
De meditatie wordt verzorgd door dhr E. de Jongh, het orgel zal afwisselend worden bespeeld door Wiljan de Geus en Nico de Mol.
Aanvang 19.30 uur.
Komt allen.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Herfst2daagse 2018

In de herfstvakantie is het weer zover, dan wordt weer de jaarlijkse Herfst2daagse georganiseerd.
Zit je op de basisschool en heb je zin in een leuk programma met toneel, muziek, mooie bijbelverhalen, knutselen en spelletjes, kom dan naar de Herfs2daagse. Het is op dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober. Het thema dit jaar is ZOEK HET UIT! Als een journalist gaan we op onderzoek uit: Wie is Jezus? Wat doet Hij? Wat zegt Hij?…
We hebben een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 5. En ook speciale activiteiten en spellen voor kinderen vanaf groep 6 t/m 8. En natuurlijk sluiten we gezamenlijk af met een spannende quiz.
Je mag één of twee dagen komen. Het is gratis. En je hoeft je niet van tevoren in te schrijven, dat kan op de ochtend zelf!
Het is op dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober van 10.00 tot 12.00 (inschrijven vanaf 9.50). Op woensdag zal het iets later zijn, tot zo’n 12.30, want dan eten we nog lekker pannenkoeken met elkaar.
De herfst2daagse wordt gehouden in ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3.
We zoeken ook nog hulp voor beide ochtenden. Mocht u/jij willen helpen dan kun je bellen met Astrid Op het Veld – 06-19366483 of astridvanthof@hotmail.com.