Sirkelslag JonG

Hallo allemaal,

JonG

Het is weer zover. Vrijdag 7 februari is Sirkelslag! De avond om te strijden met alle jongerenclubs in Nederland. Vorig jaar hebben we een mooie prijs in de wacht gesleept. Er is al een meisjesteam en een jongensteam gevormd. Ze heten Koos Naamloos en Patatje oorlog en zijn terug te vinden op de site van Sirkelslag.

Voor de leiding van de club hebben we een toerustingsavond gehad. Het thema van deze avond was bidden. De avond gaf handreikingen en nieuwe ideeën om het onderdeel bidden vorm te geven tijdens de clubavonden. Een van de ideeën was om in een schriftje bij te houden waar we voor bidden. Zo kunnen we er later nog eens op terug komen. In het schriftje kunnen de jongeren ook zelf gebedspunten opschrijven.

Groeten van de leiding

Mariska, Jan-Marien, Dirma, Cora, Wilma en Sigrid.