Startactiviteit zondag 11 september

En toen was de zomervakantie alweer voorbij en staat het nieuwe winterwerkseizoen weer voor de deur. Ook dit jaar beginnen we het winterwerk met de steeds terugkerende picknick, direct aansluitend na de startdienst in de Maranathakerk op zondag 11 september a.s.. Het thema van deze picknick zal zijn: “Samen bij Één! Het jaarthema van de HGJB wordt hier elk jaar voor gebruikt. Dit thema komt ook verder in het seizoen terug in het clubwerk. Bij de HGJB op de site, (www.hgjb.nl) staat heel mooi omschreven wat de gedachte achter het jaarthema is. In het kort komt het er op neer dat jong en oud een volwaardige plek in de gemeente innemen. Jongeren mogen ervaren dat ze niet zonder de betrokkenheid van een christelijke gemeenschap kunnen en ouderen ervaren dat jongeren wezenlijk deel uitmaken van de kerk van nu. Tijdens de picknick willen we hier verder over spreken met elkaar in de vorm van een interactieve activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Er wordt voor broodjes en drinken gezorgd. Het is leuk wanneer een ieder die komt iets te eten meeneemt voor ongeveer 10 personen. Dit hoeft niets ingewikkelds te zijn, dus laat u hier niet door ontmoedigen. We hopen weer op een grote opkomst en bovenal op een goed samenzijn waarin we ons verbonden weten met elkaar, maar bovenal met Één!