Terugblik Keep in Touch

Op moment van schrijven kijken we terug op drie mooie “keep in touch”avonden. De eerste avond was de spreker; Reinier Sonneveld. Hij sprak over het doel van dit leven. Reinier bracht via een aantal teksten uit de bijbel het doel van de mensheid naar voren. Het was een inspirerende avond, welke afgesloten werd met een speed-date-sessie. In deze speed-date ontmoette je drie verschillende personen, elk drie minuten lang. In deze drie minuten was de vraag: “Wie is Jezus voor jou?”. Het was bijzonder en bemoedigend om in 9 minuten, drie verschillende verhalen te horen van mensen.

De tweede avond waren Rob en Marijke Hondsmerk te gast en zij spraken over het huwelijk. Naast dat er op deze avond veel gelachen is ,over de voor iedereen herkenbare verschillen tussen mannen en vrouwen in het huwelijk, werd er ook serieus nagedacht over Jezus als fundament in je huwelijk. De avond werd afgesloten in twee groepen. De mannen en de vrouwen. Beiden kregen dezelfde opdracht; Schrijf een brief aan je partner met 5 punten die je zo in hem/haar waardeert. Iedereen ging, na wat grapjes, vol goede moed aan de slag. De brieven hebben hopelijk bij iedereen thuis verder zijn uitwerking gedaan.
De derde avond was Frans van Santen aanwezig. Frans sprak over het thema werk/kerk. Gaan carrière en geloven samen?, kun je in elk beroep christen zijn?…zomaar wat vragen welke aan de orde kwamen. Frans had een fijne, praktische insteek op zijn verhaal. Frans noemde wat voorbeelden hoe je in elke omgeving als christen zichtbaar kan zijn en wat kan betekenen voor de mensen/collega’s om je heen. We sloten de avond af met bespreking in kleinere groepen, waarbij we nadachten over werken en geloven.

De drie avonden werden afgesloten met een gezellige borrel met hapjes. We kijken terug op drie mooie, bemoedigende avonden, die steeds bezocht werden door 30 a 40 personen. De komende week zullen wij de avonden uitgebreid evalueren en kijken hoe deze voortgang kunnen krijgen in het nieuwe seizoen. Hulp hierbij is altijd gewenst. Heeft u het verlangen dat meer mensen in het leven van alledag het geloof in Jezus mogen uitleven? En kunt u wat tijd vrijmaken om hier over mee te denken? Dan bent u van harte welkom om het team te versterken.

Het voorbereidingsteam.
Arthur de Leeuw
Peter Blijleven
Lisette Breugem
Dirma Brand